Glukose (Strimmel)

​U-Glukose (Strimmel)

Referanseområde

Negativ.

Indikasjoner

«Screening» for diabetes mellitus. Kontroll av diabetes mellitus.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 ml urin.

Tolking

Glukosekonsentrasjon i morgenurin varierer normalt mellom 0.1 og 1.0 mmol/L. Positiv test sees ved U-Glukose over ca. 2 mmol/L. Ved normal glomerulær filtrasjonshastighet oppstår glukosuri (positiv test) når P/S-Glukose overstiger ca. 10 mmol/L (terskelverdien). Ved redusert glomerulær filtrasjonshastighet, f.eks. ved diabetisk nefropati, kan glukosuri mangle selv om P/S-Glukose er over terskelverdien. Redusert tubulær reabsorpsjon, medfødt eller ervervet, kan gi glukosuri ved normal P/S-Glukose. U-Glukose over 200 mmol/L gir polyuri pga. osmotisk diurese. Glukosuri kan sees hos gravide i siste del av svangerskapet, sannsynligvis på grunn av øket glomerulær filtrasjon.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.