HELSENORGE

H-status

​B-H-status

​Inneholder​For referanseverdi
​B-Hb​(Se B-Hemoglobin)
​B-Leukocytter​(Se også B-Differensialtelling hvite blodlegemer)
​B-Erytrocytter ​(Se B-Erytrocytter med beregninger)
​B-EVF ​(Se B-EVF)
​E-MCV​ (Se B-Erytrocytter med beregninger)
​E-MCH                            ​"
​E-MCHC                            ​"
​E-RDW                           ​"
​B-Trombocytter    ​(Se B-Trombocytter)

Holdbarhet for H-status er i utgangspunktet 8 timer. Holdbarheten kan utvides inntil 48 timer (24 timer for MCV) ved å ta hensyn til endringen. Ved oppbevaring i romtemperatur vil MCV øke med inntil 12 % første døgn etter prøvetaking. EVF øker i gjennomsnitt med 6% per døgn etter prøvetaking og kan være økt inntil 20% etter 48 timer. MCHC avtar i gjennomsnitt med 5% per døgn og kan være redusert inntil 13% etter 48 timer.

Fann du det du leita etter?