Haptoglobin

​S-Haptoglobin

Analyseres i Molde og Ålesund.

Referanseområde

<50 år: 0,4 - 1,9 g/L
50 år: 0,5 - 2,1 g/L

Indikasjoner

Mistanke om øket hemolyse, lever-og miltsykdommer hos voksne. Liten verdi hos barn.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 ml serum.

Tolking

Haptoglobin er et 4-kjedet glycoprotein som danner kompleks med hemoglobin. Når hemoglobin frigjøres, skjer det en kompleksbinding til haptoglobin. Haptoglobin-hemoglobinkompleksene brytes ned i leveren. Ved forskjellige former for øket frisetting av hemoglobin intra- eller ekstravasalt, skjer det et fall i haptoglobin i plasma. Senket haptoglobin kan sees også ved lever- og miltsykdom. Haptoglobin er et akuttfaseprotein som øker ved betennelseprosesser. Haptoglobin-resultatet må vurderes ut fra antatt hemolytisk prosess, lever- og/eller miltsykdom og eventuell akuttfasereaksjon hos pasienten. Haptoglobin er normalt meget lav hos barn og har derfor liten betydning ved anemiutredning.

Analysemetode

Immunkjemisk, BN ProSpec

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.