HCG + HCGb (humant choriongonadotropin, tumormarkør)

​P/S-HCG+HCGb (humant choriongonadotropin)
(Tumormarkør)

 

Referanseområde

Menn ≤ 1 IU/L
Kvinner (premenopausal) ≤ 1 IU/L
Kvinner (postmenopausal) ≤ 6 IU/L
 

Indikasjoner

Terapi- og forløpskontroll av HCG-produserende tumorceller
 

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 ml serum eller Li-Heparin plasma
 

Tolkning

Som tumormarkør blir HCG+HCGb bestemt ved mistanke om HCG-produserende svulster, i første rekke koriokarsinom og testiscancer. Høye HCG-verdier finnes også ved tumorer i lunger, pankreas, magesekk, tykktarm og lever.
Antistoffene som brukes i denne testen, påviser holo-hormonet, ”nicked” former av b HCG, b-core fragment og frie b-kjeder. Tumormarkerkonsentrasjoner som er bestemt med forskjellige tester, kan ikke direkte sammenlignes. Progresjon og remisjon kan fingeres bare pga. metodeskift. Det kinetiske forløpet av verdiene hos enkelte pasienter er mer betydelig enn å vurdere resultatet med hensyn til Referanseområde:t. In vivo forandringer av karbohydratandelen både av fysiologiske HCG-former og ”tumor” HCG-former påvirker deres hepatiske clearance og dermed halveringstiden. Halveringstiden av b -HCG er 12-36 timer.
 
Beslutningsgrensene på svarrapporten er basert på Referanseområde:t. Som øverste grense brukes 95. persentilen. For orientering oppgis de etterfølgende 97,5., og 100. persentilene.
 
Persentiler til et kollektiv av friske kvinner (premenopausal) for P/S-HCG+HCGb (EC)
 
95. persentile <1,0 IU/L
(Referanseområde:) 
97,5. persentile <1,0 IU/L
100. persentile 5,3 IU/L
 
Persentiler til et kollektiv av friske kvinner (postmenopausal) for P/S-HCG+HCGb (EC)
 
95. persentile  5,7 IU/L
(Referanseområde:)
97,5. persentile 6,4 IU/L
100. persentile 8,3 IU/L
 
Persentiler til et kollektiv av friske menn for P/S-HCG+HCGb (EC)
 
95. persentile 1,0 IU/L
(Referanseområde:)
97,5. persentile 2,2 IU/L
100. persentile 13,7 IU/L
 

Analysemetode

ECLIA, Cobas e601 og e 801 (Roche Diagnostics).  

Fann du det du leita etter?