hCG β-total (humant choriongonadotropin)

​P/S-hCG β-total (humant choriongonadotropin)


Referanseområde

< 5 IU/L

Indikasjoner

Påvisning av graviditet. Mistanke om ekstrauterin graviditet eller patologisk svangerskap. Risikoevaluering i kombinasjon med andre parametere.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 ml serum eller Li-Heparin plasma

Tolking

Choriongonadotropin er et glykoprotein med molekylvekt ca. 38.000. Det består av to kjeder, alfa- og beta-kjeden. Alfa-kjeden har strukturlikheter med alfakjedene i LH, FSH og TSH. Hormonet produseres i syncytiotrofoblast-celler i placenta og opprettholder funksjonene i corpus luteum de første uker av svangerskapet. Produksjonen begynner meget tidlig etter implantasjonen, og er maksimal etter 60-80 dager. HCG < 5 U/L vil med stor sannsynlighet utelukke graviditet. HCG-verdier > 10 U/L yuder på tidlig graviditet. I dette tilfelle kan det, alt etter problemstilling, være verdifullt å følge pasienten med gjentatte prøver over tid. Vår metode måler holo-hormonet, ”nicked” former av bHCG, b-core fragment og frie b -kjeder.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e601 og e801 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?