HELSENORGE

Hemoglobin (Hb)

​B-Hemoglobin (Hb)


Referanseområde

                      

                       Menn           Kvinner
0-1 d              14,5-24,5     14,5-24,5   g/dL
1-2 d              14,0-24,0     14,0-24,0   g/dL
2-15 d            12,2-19,9     12,2-19,9   g/dL
15 d-2 mnd     9,7-16,9       9,7-16,9   g/dL
2-6 mnd           9,7-13,3       9,7-13,3   g/dL
6 mnd-8 år    10,5-13,1     10,5-13,1   g/dL
8-12 år           11,6-14,5     11,6-14,5   g/dL
12-18 år         12,3-16,7     11,0-15,5   g/dL
18 år            13,4-17,0     11,7-15,3  g/dL
                                                         

Indikasjoner

Anemi og blødnings-problematikk.

Prøvetaking/prøvemateriale

EDTA-blod.

Tolking

Høye verdier sees ved hemokonsentrering i forbindelse med dehydrering, ved polycytemia vera, og ved sekundær polyglobuli som ved kronisk hypoksi eller erytropoietin-produserende tumor. Lave verdier innebærer som regel anemi, men kan være forårsaket av økt plasma-volum, f.eks. ved overhydrering. Normale verdier utelukker ikke lavt jern-lager.

Analyseinstrument

Sysmex  XN

Fann du det du leita etter?