Hemoglobin (Hb)

​B-Hemoglobin (Hb)


Referanseområde

Kvinner: 12,0 – 14,7 g/dl
Menn:  13,7 – 16,5 g/dl
                                                         
Obs ! Egne referansevrdier for barn. På svarrapportene er riktig referanseverdi angitt utifra barnets alder. Resultat utenfor dette Referanseområde:t er «flagget».

Indikasjoner

Anemi og blødnings-problematikk.

Prøvetaking/prøvemateriale

EDTA-blod.

Tolking

Høye verdier sees ved hemokonsentrering i forbindelse med dehydrering, ved polycytemia vera, og ved sekundær polyglobuli som ved kronisk hypoksi eller erytropoietin-produserende tumor. Lave verdier innebærer som regel anemi, men kan være forårsaket av økt plasma-volum, f.eks. ved overhydrering. Normale verdier utelukker ikke lavt jern-lager.

Fann du det du leita etter?