HELSENORGE

IgE - total

​S-IgE – total


Analyseres i Molde og Ålesund.
NB! Ulike metoder og ulike referanseområder

Ålesund

Referanseområde

Voksne: ≤87 kIU/L
 
Barn
<1 år     ≤29   kIU/L
1-2 år    ≤49   kIU/L
2-3 år    ≤45   kIU/L
3-9 år    ≤52   kIU/L
9-15 år  ≤191 kIU/L  (97.5 pers.)

Indikasjoner

  • Allergidiagnostikk
  • Parasittære infeksjoner
  • Hyper-IgE-syndrom
  • IgE-Myelom 


Prøvetaking/prøvemateriale

1 mL serum.
 

Tolking

Immunglobulin E (IgE)-antistoff formidler type 1-hypersensitivitetsreaksjoner. Polyvalente antigener som for eksempel pollen eller husstøv aktiverer produksjon av spesifikk IgE i B-cellene i slimhinnene. CD4+-celler er involvert i prosessen. Spesifikk IgE binder til mastceller via Fc-reseptorer. På denne måten blir mastcellene sensibilisert. Ved neste kontakt av mastcellene med polyvalent antigen blir IgE-antistoffene forbundet på tvers, cellene degranulert og midiatorer frigjort. Dette medfører de kliniske symptomene som for eksempel allergist astma.
Serum-IgE konsentrasjonen representerer ikke den effektive IgE-mengden i organisme, fordi IgE dannes hovedsaklig regionalt i respirasjonstrakt, gastrointestinaltraktus og lymfekjertler.
Høy konsentrasjon av IgE ses særlig hos atopikere, som har symptomer både fra hud og luftveier.  IgE-konsentrasjonen er sjeldent forhøyet ved urticaria eller gastrointestinal allergi. I sjeldne tilfeller kan årsaken til høy IgE-konsentrasjon være parasittsykdommer, for eksempel innvollsorm, bronkopulmonal aspergillose, enda sjeldnere en monoklonal komponent av type IgE. Normal konsentrasjon utelukker ikke at det kan foreligge en IgE-mediert allergi.
 

Analysemetode

Immunoluminometrisk assay (ILMA), Immulite 2000XPi (Siemens Healthcare Diagnostics).


Molde

Referanseområde

Referanseområde for voksne total IgE: <114 kU/L

Referanseverdier for barn vil komme fram av svarrapporten.

Referanseområde for spesifikk IgE, dvs: enkeltallergen: <0,10 kU/L
Referanseområde som Phadiatop eller FX matscreeninig: <0,35 kU/L

Analysemetode

ImmunoCAP Phadia 

Fann du det du leita etter?