IGF-1 (Insulin-like growth factor 1)

​S-IGF-1 (Insulin-like growth factor 1)


Analyseres i Ålesund

Referanseområde

 

Referanseområde for barn og voksne
​Barn [år]​Voksne [år]
​0-3, gutter​<2-17 nmol/L​19-21​15-42 nmol/L
​0-3, jenter​2-22 nmol/L​22-24​13-38 nmol/L
​4-6, gutter​3-27 nmol/L​25-29​11-34 nmol/L
​4-6, jenter​5-30 nmol/L​30-34​9-30 nmol/L
​7-9, gutter​7-33 nmol/L​35-39​8-29 nmol/L
​7-9, jenter​7-36 nmol/L​40-44​8-29 nmol/L
​10-11, gutter ​9-41 nmol/L​45-49​7-28 nmol/L
​10-11, jenter​15-58 nmol/L​50-54​6-27 nmol/L
​12-13, gutter1​9-66 nmol/L​55-59​​6-27 nmol/L
​12-13, jenter​22-69 nmol/L​60-64​6-29 nmol/L
​14-15, gutter ​23-66 nmol/L65-69​​​5-29 nmol/L
​12-13, jenter25-65 nmol/L​70-79​​5-28 nmol/L
​16-18, gutter ​23-54 nmol/L​ ≥80​​4-27 nmol/L
​16-18, jenter25-56 nmol/L

Lit.:      -Siemens IGF-1, 2017.

Indikasjoner 

  • Mistanke om akromegali/dvergvekst
  • Utredning av vekstforstyrrelser (i tillegg til GH

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 ml serum. Serum sentrifugeres, avpipetteres umiddelbart til plastglass og fryses. Sendes frossen.

Tolking

I blodet er insulinlignende vekstfaktorer bundet til transportproteiner. Bindingsproteinene er ansvarlig for høy og konstant konsentrasjon av IGF-1 i blodet. IGF-1 konsentrasjon er relativ konstant og er derfor en pålitelig indikator for veksthormon (GH)-produksjonen. Derimot varierer selve GH-konsentrasjoner betydelig og ofte trenges en provokasjonstest for tolkningen. Siden blodkonsentrasjonen av IGF-1 ikke viser døgnvariasjon, kan IGF-1 brukes som screeningtest ved utredning av veksthormonmangel/-overskudd.

Lave verdier:
IGF-1 verdiene er lave hos barn med GH-mangel (hypofysær dvergvekst) og stiger etter injeksjon av veksthormon. Generelt tyder en normal IGF-1 konsentrasjon hos kortvokste barn mot GH-mangel spesielt hos 5- 6-årige pasienter, fordi uvanlig lave verdier kan skilles fra normalverdier ved dette tidspunktet.
Hos barn med kraniofaryngeom og GH-mangel kan IGF-1 konsentrasjonen være lav. Normale IGF-1 verdier tyder imot GH-mangel, men på den andre siden betyr en lav verdi hos et vekstforstyrret barn ikke nødvendigvis hypofysær dvergvekst.
 
Høye verdier:
IGF-1 serumkonsentrasjonen er konstant forhøyet hos pasienter med akromegali og hos barn med gigantism pga. av overskudd av hypofysær veksthormon. Ved tolkning av forhøyede IGF-1 verdier i puberteten er det viktig å huske at verdiene ved dette tidspunktet kan være abnorm og nå 4-5 ganger voksne verdier. Serumkonsentrasjonen er også forhøyet under svangerskap.
En sjelden vekstforstyrrelse som skyldes mangel av IGF-1-dannelse eller defekt i veksthormonreseptor kalles Laron-sykdom. Disse pasientene reagerer dårlig på behandling med veksthormon.
 

Analysemetode

Immulite 2000XPi 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.