Jern

​S-Jern


Referanseområde

                        Menn       Kvinner
0-1 mnd         6 - 20        5 - 23       µmol/L
1-12 mnd       5 - 20        5 - 23       µmol/L
1-4 år              5 - 16        5 - 18       µmol/L
4-7 år              5 - 21        5 - 17       µmol/L
7-10 år            5 - 17        5 - 19       µmol/L
10-13 år          5 - 20        6 - 19       µmol/L
13-16 år          5 - 20        5 - 20       µmol/L
16-18 år          5 - 25        6 - 18       µmol/L
≥ 18 år             9 - 34        9 - 34       µmol/L

Indikasjoner

Utredning av kjent anemi, mistanke om hemokromatose, kontroll ved behandling av jernmangel og ved hemokromatose. Inntak av overdose med jerntabletter. Bestemmes sammen med S-TIBC, transferrin og transferrinmetning. Ved diagnostikk av jernmangel er S-Ferritin en bedre prøve.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL (hemolysefritt) serum. Pasienten må ikke ha tatt jern siste døgn før prøvetaking (disse krav bortfaller ved intoksikasjons¬utredning!).

Tolking

Omsetningshastigheten av jern i plasma er stor sammenlignet med konsentrasjonen, som derved blir labil. Høye verdier sees ved parenteral jernterapi, gjentatte blodtransfusjoner, hemokromatose (med normal eller litt lavt S-TIBC og transferrinmetning 50-100%) og akutt jernforgiftning (som regel småbarn). Ved intoksikasjon tyder S-Jern over 90 mmol/L på alvorlig forgiftning, men dette må vurderes i forhold til klinikk og tidspunkt for inntak. Høye verdier kan også sees ved hemolytiske anemier, akutt hepatitt, levercirrhose, akutte leukemier og sideroblastær anemi. Lave verdier sees typisk ved jernmangel, der S-TIBC er høy. Lave verdier sees også ved akutte og kroniske inflammasjoner og ved malnutrisjon, typisk med lav S-TIBC. Normalt S-Jern sammen med høy S-TIBC kan forekomme ved jernmangel, men sees oftere ved østrogenpåvirkning, f.eks. P-pille bruk og graviditet.

Analysemetode

Cobas c501 og c702 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?