Jern

​P/S-Jern


Referanseområde

≥ 18 år: 9 – 34 µmol/L

Referanseområde, barn:

​Gutter​Jenter
​1-30 dager​ 6 – 20 µmol/L​1-30 dager​5 – 23 µmol/L
​1-12 mnd​5 – 20 µmol/L​1-12 mnd​5 – 23 µmol/L
​1 – 3 år​5 – 16 µmol/L​1 – 3 år​5 – 18 µmol/L
​4 – 6 år​5 – 21 µmol/L​4 – 6 år​5 – 17 µmol/L
7 – 9 år​5 – 17 µmol/L​7 – 9 år​5 – 19 µmol/L
​10 – 15 år​5 – 20 µmol/L​10 – 12 år​6 – 19 µmol/L
​13 – 15 år​5 – 20 µmol/L
​16 – 17 år​- 25 µmol/L​16 – 17 år​ 6 – 18 µmol/L

Indikasjoner

Utredning av kjent anemi, mistanke om hemokromatose, kontroll ved behandling av jernmangel og ved hemokromatose. Inntak av overdose med jerntabletter. Bestemmes sammen med S-TIBC. Ved diagnostikk av jernmangel er S-Ferritin en bedre prøve.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml (hemolysefritt) serum eller Li-Heparin plasma. Pasienten må ikke ha tatt jern siste døgn før prøvetaking (disse krav bortfaller ved intoksikasjons¬utredning!).

Tolking

Omsetningshastigheten av jern i plasma er stor sammenlignet med konsentrasjonen, som derved blir labil. Høye verdier sees ved parenteral jernterapi, gjentatte blodtransfusjoner, hemokromatose (med normal eller litt lavt S-TIBC og transferrinmetning 50-100%) og akutt jernforgiftning (som regel småbarn). Ved intoksikasjon tyder S-Jern over 90 mmol/L på alvorlig forgiftning, men dette må vurderes i forhold til klinikk og tidspunkt for inntak. Høye verdier kan også sees ved hemolytiske anemier, akutt hepatitt, levercirrhose, akutte leukemier og sideroblastær anemi. Lave verdier sees typisk ved jernmangel, der S-TIBC er høy. Lave verdier sees også ved akutte og kroniske inflammasjoner og ved malnutrisjon, typisk med lav S-TIBC. Normalt S-Jern sammen med høy S-TIBC kan forekomme ved jernmangel, men sees oftere ved østrogenpåvirkning, f.eks. P-pille bruk og graviditet.

Analysemetode

Cobas c501 og c702 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?