Jern

​P/S-Jern


Referanseområde

≥ 18 år: 9 – 34 µmol/L        

Referanseområde barn
​Gutter​Jenter
​1-30 dager​ 6 – 20 µmol/L​1-30 dager​5 – 23 µmol/L
​1-12 mnd​5 – 20 µmol/L​1-12 mnd​5 – 23 µmol/L
​1 – 3 år​5 – 16 µmol/L​1 – 3 år​5 – 18 µmol/L
​4 – 6 år​5 – 21 µmol/L​4 – 6 år​5 – 17 µmol/L
7 – 9 år​5 – 17 µmol/L​7 – 9 år​5 – 19 µmol/L
​10 – 15 år​5 – 20 µmol/L​10 – 12 år​6 – 19 µmol/L
​13 – 15 år​5 – 20 µmol/L
​16 – 17 år​- 25 µmol/L​16 – 17 år​ 6 – 18 µmol/L

Indikasjoner

Utredning av kjent anemi, mistanke om hemokromatose, kontroll ved behandling av jernmangel og ved hemokromatose. Inntak av overdose med jerntabletter. Bestemmes sammen med S-TIBC. Ved diagnostikk av jernmangel er S-Ferritin en bedre prøve.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml (hemolysefritt) serum eller Li-Heparin plasma. Pasienten må ikke ha tatt jern siste døgn før prøvetaking (disse krav bortfaller ved intoksikasjons¬utredning!).

Tolking

Omsetningshastigheten av jern i plasma er stor sammenlignet med konsentrasjonen, som derved blir labil. Høye verdier sees ved parenteral jernterapi, gjentatte blodtransfusjoner, hemokromatose (med normal eller litt lavt S-TIBC og transferrinmetning 50-100%) og akutt jernforgiftning (som regel småbarn). Ved intoksikasjon tyder S-Jern over 90 mmol/L på alvorlig forgiftning, men dette må vurderes i forhold til klinikk og tidspunkt for inntak. Høye verdier kan også sees ved hemolytiske anemier, akutt hepatitt, levercirrhose, akutte leukemier og sideroblastær anemi. Lave verdier sees typisk ved jernmangel, der S-TIBC er høy. Lave verdier sees også ved akutte og kroniske inflammasjoner og ved malnutrisjon, typisk med lav S-TIBC. Normalt S-Jern sammen med høy S-TIBC kan forekomme ved jernmangel, men sees oftere ved østrogenpåvirkning, f.eks. P-pille bruk og graviditet.

Analysemetode

Cobas c501 og c702 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.