Kalium (dU-Kalium)

​dU-Kalium


Referanseområde

34 – 126 mmol/d, kostavhengig.

Indikasjoner

Utredning av hypokalemi.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 ml av en prøve godt blandet døgnurin. Oppgi døgndiurese!

Tolking

Ved kaliummangel kan dU-Kalium reduseres til 15-25 mmol/d ved moderat, og 5-15 mmol/d ved alvorlig mangel, men først etter 1-2 uker. Lav S-Kalium med lav dU-Kalium tyder på ekstrarenalt kaliumtap eller mangelfull tilførsel. Langvarig lav S-Kalium med normal dU-Kalium tyder på renalt tap som årsak til hypokalemi.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.