HELSENORGE

Kalprotektin (fæces)

​F-Kalprotektin (fæces)

Analyseres i Kristiansund

Anbefalt beslutningsgrense

Voksne og barn ≥ 5 år:                            ​            < 80 mg/kg 
Barn < 5 år (97,5. persentil):    1-6 mnd            < 538 mg/kg
                                                     6 mnd – 3 år < 214 mg/kg 
                                                     3 - 5 år < 75 mg/kg

Referanseintervallet for barn ble etablert med en annen analysemetode og er assosiert med en større usikkerhet.

Indikasjoner

  • Mistanke om kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD)
  • Differensialdiagnostikk IBD vs. irritabel tarmsyndrom (IBS)

Prøvetaking

Pasienten tar prøven selv i ekstraksjonsrør som kan bestilles fra laboratoriet (CALEX® Cap Set). Unngå eksponering for høye temperaturer og direkte sollys. Rør med prøve kan lagres/transporteres i inntil 7 dager i romtemperatur.
Prøvetakingsinstruksjon finnes her: Kalprotektin​

Tolking

Kalprotektin er et varmestabilt protein som finnes i nøytrofile granulocytter, og som kan påvises i ulike kroppsvæsker og vev. Proteinet frigjøres til omgivelsene når granulocytter dør. Kalprotektin har antimikrobielle og antiproliferative egenskaper, og det antas at det bidrar til å regulere tarmflora. Kalprotektin-konsentrasjonen i feces korrelerer med inflammatorisk intensitet og er som oftest konstant over lengre tid. Kalprotektin brukes derfor ved vurdering av inflammatorisk aktivitet i tarmslimhinnen. Testen brukes særlig ved diagnostikk av kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD) som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt og for å skille mellom IBD og irritabel tarmsyndrom (IBS). I tillegg brukes kalprotektin ved oppfølging av behandling ved inflammatorisk tarmsykdom.
Tolkning F-Kalprotektin
​F-Kalprotektin
Tolkning​
​<80 mg/kg
​IBD kan med høy sannsynlighet utelukkes.
​​80-250 mg/kg
​Lavgradig inflammasjon kan foreligge, f.eks. pga. bruk av NSAIDs. Kontroll innen 3 måneder anbefales.
Ved kjent IBD anbefales kontroll etter 3-6 måneder pga. økt risiko for klinisk residiv.
​>250 mg/kg
​Signifikant inflammasjon.
F-Kalprotektin konsentrasjoner <80 mg/kg utelukker IBD med høy sannsynlighet (NPV=91%). Derimot tyder konsentrasjoner >250 mg/kg på en signifikant inflammasjon. Konsentrasjoner i gråsonen mellom 80 og 250 mg/kg kan eventuelt skyldes en lavgradig inflammasjon på grunn av for eksempel bruk av NSAIDs og bør vurderes med forsiktighet. Det anbefales kontroll innen tre måneder.

Analysemetode
Immunturbidimetrisk metode (fCAL, Bühlmann) på Roche Cobas c501
Fann du det du leita etter?