Kalprotektin (fæces)

​F-Kalprotektin (fæces)

Analyseres i Molde

Referanseområde

Voksne <50x10E-6
Små barn har høyere verdier enn voksne.

Prøvetaking

Pasienten tar prøven selv i ekstraksjonsrør som kan bestilles fra laboratoriet. Unngå eksponering for høye temperaturer og direkte sollys. Rør med prøve kan lagres/transporteres i inntil 7 dager i romtemperatur.
Prøvetakingsprosedyre finnes her: Kalprotektin

Kalprotektin er et varmestabilt protein som finnes i granulocytter, og som kan påvises i ulike kroppsvæsker og vev ved ELISA-metodikk og immunhistokjemi (FeCaltest). Proteinet finnes i høy konsentrasjon i granulocytter, og frigjøres til omgivelsene når granulocytter dør. Kalprotektin har antimikrobielle og antiproliferative egenskaper, og det antas at det bidrar til å regulere tarmflora. I praksis brukes påvisning av kalprotektin i fæces, og korrelerer godt med utskillelse av granulocytter til tarmlumen - ved skade eller inflammasjon i tarmslimhinnen øker granulocyttutskillelsen, og kalprotektin stiger.

Analysemetode

ELISA-metodikk (DS2 fra Dynex)

Fann du det du leita etter?