HELSENORGE

Kalsium (dU-Kalsium)

​dU-Kalsium


Referanseområde

2.5 - 8.0 mmol/d (kostavhengig)

U-Kalsium/kreatinin ratio:
1-12 mnd      ≤ 2,20    mmol/mmol
1-2 år            1,50    mmol/mmol
2-3 år            1,40    mmol/mmol
3-5 år             1,10    mmol/mmol
5-7 år             0,80    mmol/mmol
7-18 år          0,70    mmol/mmol
18 år          < 0,57    mmol/mmol

Indikasjoner

Utredning av urolithiasis.

Prøvetaking/prøvemateriale

Døgnurin samles på 2 L plastflasker. Flaskene utleveres på laboratoriet. Døgnurinmengden måles og oppgis på rekvisisjonen. Vi ønsker tilsendt 20 ml godt blandet døgnurin i baktus-glass.

Tolking

Idiopatisk hypercalsiuri er karakterisert av normal S-Kalsium, men økt dU-Kalsium og økt tendens til nyresteinsdannelse. De fleste pasienter med denne tilstand har øket intestinal absorpsjon av kalsium.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics). 

Fann du det du leita etter?