Kalsium (dU-Kalsium)

​dU-Kalsium


Referanseområde

2.5 - 8.0 mmol/d (kostavhengig)

U-Ca/Kreatinin ratio:  
Barn:  < 0.1 mmol/kg*d-1
Små barn: < 2.3   mmol/mmol Kreatinin

Indikasjoner

Utredning av urolithiasis.

Prøvetaking/prøvemateriale

Døgnurin samles på 2 l plastflasker tilsatt syre (HCL 6M). Flaskene utleveres på laboratoriet. Døgnurinmengden måles og oppgis på rekvisisjonen. Vi ønsker tilsendt 20 ml godt blandet døgnurin i baktus-glass.

Tolking

Idiopatisk hypercalsiuri er karakterisert av normal S-Kalsium, men økt dU-Kalsium og økt tendens til nyresteinsdannelse. De fleste pasienter med denne tilstand har øket intestinal absorpsjon av kalsium.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics). 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.