Kalsium/Kreatinin ratio

​U-Kalsium/Kreatinin ratio

Referanseområde

2.5 - 8.0 mmol/d (kostavhengig)

Barn: < 0.1 mmol/kg*d-1
Små barn: < 2.3   mmol/mmol Kreatinin 

Indikasjoner

Utredning av urolithiasis.

Prøvetaking/prøvemateriale

Døgnurin samles på 2 l plastflasker tilsatt syre (HCL 6M). Flaskene utleveres på laboratoriet. Døgnurinmengden måles og oppgis på rekvisisjonen. Vi ønsker tilsendt 20 ml godt blandet døgnurin i baktus-glass.

Tolking

Idiopatisk hypercalsiuri er karakterisert av normal S-Calsium, men økt dU-Calsium og økt tendens til nyresteinsdannelse. De fleste pasienter med denne tilstand har øket intestinal absorpsjon av calsium.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?