Karbamid (P/S-Karbamid) Urinstoff, Urea

​P/S- Karbamid (Urinstoff, Urea) 

                

Referanseområde

Kvinner: 
18-49 år  2,6 - 6,4 mmol/L
  >50 år   3,1 - 7,9 mmol/L
        
Menn:
18-49 år   3,2 - 8,1 mmol/L
 >50 år    3,5 - 8,1 mmol/L

Barn:

​Alder​Gutt​Jente​Verdi
1-30 d​1,4 – 4,3  ​1,1 – 6,1  mmol/L​
​1-12 mnd​0,7 – 4,6​1,4 – 5,0​mmol/L​
​1-3 år​1,1 – 4,3​1,1 – 5,0​mmol/L​
​4-6 år​1,1 – 5,7 1,4 – 5,0 ​mmol/L​
​7-9 år​1,4 – 5,7​1,4 – 5,7​mmol/L​
​10-12 år​1,8 – 6,4​1,8 – 5,7​mmol/L​
​13-15 år​2,5 – 6,4​1,4 – 5,4​mmol/L​
​16–17 år​1,8 – 7,11,4 - 5,4​mmol/L​​

.

Indikasjoner

Vurdering av endringer i protein- og aminosyreomsetning. Vurdering av vannbalansen. Vurdering av toksemigrad ved uremi. 

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum eller Li-Heparin plasma.

Tolking

Karbamid er normalt den viktigste ekskresjonsform for nitro-genet fra nedbrytningen av aminosyrer. Stoffet dannes i hepatocyttene, som hos normale voksne produserer 0.5 - 0.7 mol karbamid hvert døgn. Høye verdier kan skyldes: A. Redusert ekskresjon: ved redusert glomerulær filtrasjonshastighet og ved lav diurese. B. Økt produksjon: økt nedbrytning av proteiner i tarm (f.eks. ved intestinale blødninger og ved ileus), økt nedbrytning av kroppsproteiner (postoperativt, ved sengeleie, febertilstander, traumer). Lave verdier kan skyldes: A. Økt ekskresjon: ved økt diurese. B. Redusert produksjon: ved overgang fra katabol til anabol fase, ved lavt proteininntak og ved akutt leversvikt.

Analysemetode

Cobas c501 og c702 (Roche Diagnostics). 

Fann du det du leita etter?