Karbamid (P/S-Karbamid) Urinstoff, Urea

​P/S- Karbamid (Urinstoff, Urea) 

                

Referanseområde

Kvinner: 
18-49 år  2,6 - 6,4 mmol/L
  >50 år   3,1 - 7,9 mmol/L
        
Menn:
18-49 år   3,2 - 8,1 mmol/L
 >50 år    3,5 - 8,1 mmol/L
 

Referanseområde for barn
​Alder​Gutter​Jenter​Verdi
1-30 dager​​1,4 – 4,3  ​1,1 – 6,1  mmol/L​
​1-12 mnd​0,7 – 4,6​1,4 – 5,0​mmol/L​
​1 - 3 år​1,1 – 4,3​1,1 – 5,0​mmol/L​
​4 - 6 år​1,1 – 5,7 1,4 – 5,0 ​mmol/L​
​7 - 9 år​1,4 – 5,7​1,4 – 5,7​mmol/L​
​10 - 12 år​1,8 – 6,4​1,8 – 5,7​mmol/L​
​13 - 15 år​2,5 – 6,4​1,4 – 5,4​mmol/L​
​16 – 17 år​1,8 – 7,11,4 - 5,4​mmol/L​​

Indikasjoner

Vurdering av endringer i protein- og aminosyreomsetning. Vurdering av vannbalansen. Vurdering av toksemigrad ved uremi. 

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum eller Li-Heparin plasma.

Tolking

Karbamid er normalt den viktigste ekskresjonsform for nitro-genet fra nedbrytningen av aminosyrer. Stoffet dannes i hepatocyttene, som hos normale voksne produserer 0.5 - 0.7 mol karbamid hvert døgn. Høye verdier kan skyldes: A. Redusert ekskresjon: ved redusert glomerulær filtrasjonshastighet og ved lav diurese. B. Økt produksjon: økt nedbrytning av proteiner i tarm (f.eks. ved intestinale blødninger og ved ileus), økt nedbrytning av kroppsproteiner (postoperativt, ved sengeleie, febertilstander, traumer). Lave verdier kan skyldes: A. Økt ekskresjon: ved økt diurese. B. Redusert produksjon: ved overgang fra katabol til anabol fase, ved lavt proteininntak og ved akutt leversvikt.

Analysemetode

Cobas c501 og c702 (Roche Diagnostics). 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.