Klorid (dU-Klorid)

​dU-Klorid


Referanseområde

110 – 250 mmol/d
Kostavhengig.

Indikasjoner

Klorid-balanse studier.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 ml av en prøve godt blandet døgnurin. Oppgi døgn-diurese!

Tolking

Høye verdier sees ved metabolsk acidose, diuretika-behandling, nyresykdommer med tubulusdefekter, binyrebarksvikt, store diureser uansett årsak, uttalt hypokalemi. Lave verdier sees ved klorid-mangel som følge av utilstrekkelig inntak eller ekstrarenalt tap.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics). 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.