Klorid (P/S-Klorid)

​P/S-Klorid


Referanseområde

95 – 105 mmol/L.

Indikasjoner

Utredning av syre/base-forstyrrelser (til beregning av anion gap).

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum eller Li-Heparin plasma.

Tolking

Endringer i S-Klorid følger endringer i S-Natrium, unntatt ved syre/baseforstyrrelser: Når bikarbonat-konsentrasjonen øker (metabolsk alkalose og respiratorisk acidose) blir S-Klorid redusert. Og når bikarbonat-konsentrasjonen blir redusert (metabolsk acidose og respiratorisk alkalose) øker S-Klorid. Utregning av anion gap (AG) kan være til hjelp ved utredning av metabolske acidoser. AG = S-Natrium – (S-Klorid + S-Bikarbonat) = konsentrasjon av umålte anioner – konsentrasjon av umålte kationer. Formelt skal man her regne med antall ladninger pr. volumenhet, dvs. meq/L; Referanseområde:t er 8-16 meq/L. Metabolske acidoser med økt anion gap (økt konsentrasjon av umålte anioner): lactacidose, ketoacidose (ikke alltid), nyresvikt (ikke alltid), massiv rhabdomyolyse, forgiftninger: salicylat, metanol, etylenglykol. Metabolske acidoser med normalt anion gap: bikarbonattap pga. diare, renal tubulær acidose, nyresvikt (noen tilfeller), ketoacidose (noen tilfeller). 

Analysemetode

Cobas c702 og C501 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.