Koagulasjonsprøver og prøver på blødningsforstyrrelser

​Koagulasjonsprøver og prøver på blødningsforstyrrelser

Vi angir her de undersøkelser på blødnings- og koagulasjonsforstyrrelser som utføres ved ved våre laboratorium.

Utføres her (se disse analyser på angitte navn annet sted i håndboken):

 

aPTT (aktivert partiell tromboplastintid)

PT-INR (protrombintid-INR)

Fibrinogen

Antitrombinaktivitet

D-dimer

Protein C

Fritt Protein S

APC-resistens

 

Utføres ved Ålesund Sjukehus:

Anti-Xa aktivitet (Lavmolekylært heparing)

 

Utføres ved Hematologisk forskningslaboratorium, Ullevål sykehus:

 

Faktor VII

Faktor VIII

Faktor IX

Lupus antikoagulant

von Willebrand antigen

Ristocetin kofaktor

vWF multimer

Platefunksjonsscreening (PFA 100)

(Blodplateantistoffer Sendes til UNN)

Protein C fritt antigen

Protein S, fritt antigen

Kardiolipin antistoff

Leiden mutasjonen gentest

Protrombin gentest