Koagulasjonsprøver og prøver på blødningsforstyrrelser

​Koagulasjonsprøver og prøver på blødningsforstyrrelser

Vi angir her de undersøkelser på blødnings- og koagulasjonsforstyrrelser som utføres ved ved våre laboratorium.

Utføres her (se disse analyser på angitte navn annet sted i håndboken):

 

aPTT (aktivert partiell tromboplastintid)

PT-INR (protrombintid-INR)

Fibrinogen

Antitrombinaktivitet

D-dimer

Protein C

Fritt Protein S

APC-resistens

 

Utføres ved Ålesund Sjukehus:

Anti-Xa aktivitet (Lavmolekylært heparing)

 

Utføres ved Hematologisk forskningslaboratorium, Ullevål sykehus:

 

Faktor VII

Faktor VIII

Faktor IX

Lupus antikoagulant

von Willebrand antigen

Ristocetin kofaktor

vWF multimer

Platefunksjonsscreening (PFA 100)

(Blodplateantistoffer Sendes til UNN)

Protein C fritt antigen

Protein S, fritt antigen

Kardiolipin antistoff

Leiden mutasjonen gentest

Protrombin gentest

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.