Kreatinin clearence

​Pt-Kreatinin clearence


Referanseområde

Menn 
17 – 24 år:   93 – 131 mL/(min*1,73m2)
25 – 34 år:   78 – 146 mL/(min*1,73m2)
35 – 44 år:   74 – 138 mL/(min*1,73m2)
45 – 54 år:   74 – 129 mL/(min*1,73m2)
55 – 64 år:   69 – 122 mL/(min*1,73m2)
65 - 74 år:   61 – 114 mL/(min*1,73m2)
75 - 84 år:   52 – 102 mL/(min*1,73m2)
        
Kvinner 
40 – 49 år:   65 – 123 mL/(min*1,73m2)
50 – 59 år:   58 – 110 mL/(min*1,73m2)
60 – 69 år:   50 – 111 mL/(min*1,73m2)
70 – 79 år:   46 – 105 mL/(min*1,73m2)
≥80 år:   58 – 85 mL/(min*1,73m2)
 
Pt-Kreatinin Clearance vil ofte overestimere GFR. 

Indikasjoner

Vurdering av glomerulær filtrasjonshastighet (GFR). Man får imidlertid et mer nøyaktig estimat av GFR ved bruk av nukleærmedisinske metoder.

Prøvetaking/prøvemateriale

Urin samles i ett døgn. Interne rekvirenter sender hele døgnmengden til laboratoriet. Eksterne rekvirenter blander døgnurinen godt, måler opp døgvolumet og sender 10 – 20 ml av døgnurinen til laboratoriet. Høyde og vekt på pasienten må anføres på rekvisisjonen.

Tolking

Pt-Kreatinin clearance er et brukbart estimat for GFR hvis GFR er normal. Riktignok blir 10-20% av kreatinin utskilt ved tubulær sekresjon, men dette oppveies ved at S-Kreatinin overestimeres mer enn U-Kreatinin. Derfor blir Pt-Kreatinin clearance = (U-Kreatinin x dU-Volum)/S-Kreatinin nokså lik Pt-Inulin clearance ved normal GFR. Men Pt-Kreatinin clearance overestimerer GFR når denne er lav. Halvparten av pasienter med GFR i området 60-70 ml/min og fjerdeparten av pasienter med GFR i området 50-60 ml/min vil ha Pt-kreatinin clearance over 90 ml/min. Ved mer alvorlig reduksjon av GFR kan denne overestimeres med en faktor på 2. Selv ved omhyggelig samling av døgnurin viser Pt-Kreatinin clearance en variasjonskoeffisient på 15-25 % ved seriemålinger.
Beregning.
Kreatinin i urin (µmol/L) x diurese (ml) x 1,73
1440 (min) x kreatinin i serum (µmol/L) x Ov
 
Ov = pasientens overflate, beregnet utfra høyde og vekt. Om ikke urimelig, brukes gjerne 1.73 m2 som standard overflate. 

Fann du det du leita etter?