Kreatinin clearence

​Pt-Kreatinin clearence


Referanseområde

Menn 
17 – 24 år:   93 – 131 mL/(min*1,73m2)
25 – 34 år:   78 – 146 mL/(min*1,73m2)
35 – 44 år:   74 – 138 mL/(min*1,73m2)
45 – 54 år:   74 – 129 mL/(min*1,73m2)
55 – 64 år:   69 – 122 mL/(min*1,73m2)
65 - 74 år:   61 – 114 mL/(min*1,73m2)
75 - 84 år:   52 – 102 mL/(min*1,73m2)
        
Kvinner 
40 – 49 år:   65 – 123 mL/(min*1,73m2)
50 – 59 år:   58 – 110 mL/(min*1,73m2)
60 – 69 år:   50 – 111 mL/(min*1,73m2)
70 – 79 år:   46 – 105 mL/(min*1,73m2)
≥80 år:   58 – 85 mL/(min*1,73m2)
 
Pt-Kreatinin Clearance vil ofte overestimere GFR. 

Indikasjoner

Vurdering av glomerulær filtrasjonshastighet (GFR). Man får imidlertid et mer nøyaktig estimat av GFR ved bruk av nukleærmedisinske metoder.

Prøvetaking/prøvemateriale

Urin samles i ett døgn. Interne rekvirenter sender hele døgnmengden til laboratoriet. Eksterne rekvirenter blander døgnurinen godt, måler opp døgvolumet og sender 10 – 20 ml av døgnurinen til laboratoriet. Høyde og vekt på pasienten må anføres på rekvisisjonen.

Tolking

Pt-Kreatinin clearance er et brukbart estimat for GFR hvis GFR er normal. Riktignok blir 10-20% av kreatinin utskilt ved tubulær sekresjon, men dette oppveies ved at S-Kreatinin overestimeres mer enn U-Kreatinin. Derfor blir Pt-Kreatinin clearance = (U-Kreatinin x dU-Volum)/S-Kreatinin nokså lik Pt-Inulin clearance ved normal GFR. Men Pt-Kreatinin clearance overestimerer GFR når denne er lav. Halvparten av pasienter med GFR i området 60-70 ml/min og fjerdeparten av pasienter med GFR i området 50-60 ml/min vil ha Pt-kreatinin clearance over 90 ml/min. Ved mer alvorlig reduksjon av GFR kan denne overestimeres med en faktor på 2. Selv ved omhyggelig samling av døgnurin viser Pt-Kreatinin clearance en variasjonskoeffisient på 15-25 % ved seriemålinger.
Beregning.
Kreatinin i urin (µmol/L) x diurese (ml) x 1,73
1440 (min) x kreatinin i serum (µmol/L) x Ov
 
Ov = pasientens overflate, beregnet utfra høyde og vekt. Om ikke urimelig, brukes gjerne 1.73 m2 som standard overflate. 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.