Kreatinin (dU-Kreatinin)

​dU-Kreatinin


Referanseområde

Menn 7 – 21 mmol/d
Kvinner 7 – 14 mmol/d

Indikasjoner

Utregning av Pt-Kreatinin clearance. Kontroll på samling av døgnurin hvis dU av andre substanser skal måles.

Prøvetaking/prøvemateriale

Vi ønsker tilsendt 20 ml godt blandet døgnurin i baktus-glass.
Oppgi døgn-diurese!

Tolking

Utskillelse av kreatinin i urinen pr. døgn svarer til ca. 2% av kreatin-mengden i kroppen, og er således nært korrelert til muskelmassen. Ved konstant nyrefunksjon og konstant kreatinin-inntak er dU-Kreatinin temmelig konstant. Høye verdier sees ved muskelskader. Lave verdier sees ved redusert glomerulær filtrasjonshastighet.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.