Kreatinin (P/S Kreatinin)

​P/S-Kreatinin


Referanseområde

Kvinner  ≥ 15 år 45 – 90 µmol/L
Men ≥ 15 år 60 – 105 µmol/L

Barn:

Referanseområde barn
Navlestrengsblod​ ​ 46 - 86 µmol/L
​0-14 dager   ​27 - 81 µmol/L
15 dager-1 mnd   ​21 - 58 µmol/L
2-11 mnd   ​14 - 34 µmol/L
1 - 2 år   ​15 - 31 µmol/L
​ 3 - 4 år   ​23 - 37 µmol/L
​5 - 6 år   ​25 - 42 µmol/L
​7 - 8 år   ​30 - 48 µmol/L
​9 - 10 år   ​28 - 57 µmol/L
​11 - 12 år   ​37 - 63 µmol/L
​13 - 14 år   ​40 - 72 µmol/L


Indikasjoner

Vurdering av glomerulær filtrasjonshastighet (GFR).

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum eller Li-Heparin plasma. Kjøttrike måltider kan øke S-Kreatinin.

Tolking

(Se også kreatinin clearence.) Kreatinin blir dannet fra kreatinfosfat ved en i praksis irreversibel reaksjon, og med en hastighet som er nært korrelert til muskelmassen. Kreatinin er å oppfatte som et avfallsprodukt. Det fordeler seg i kroppens vannfase, blir fritt filtrert i glomeruli, og ikke reabsorbert. Men noe kreatinin, 10-20% av filtrert mengde, blir utskilt ved tubulær sekresjon (i proximale tubuli). Ved konstant muskelmasse og konstant kreatinin-inntak kunne man anta at S-Kreatinin ville variere inverst med GFR. Men hvis GFR blir redusert, vil hastigheten av tubulær sekresjon øke. Derfor stiger S-Kreatinin ikke vesentlig før den tubulære sekresjon er mettet ved 130-170 umol/L, svarende til at GFR er falt til 60-80 ml/min. Ved ytterligere fall i GFR stiger S-Kreatinin brattere. Høye verdier som ikke skyldes redusert GFR, kan forekomme ved rhabdomyolyse og pågående muskelatrofi. Lave verdier av S-Kreatinin sees ved inntrådt muskelatrofi.  Kun når produksjon og ekskresjon er i likevekt, vil S-Kreatinin reflektere GFR. Ved plutselig fall i GFR kan det ta flere dager før S-Kreatinin har stabilisert seg. Hos voksne er Referanseområde:t for S-Kreatinin uendret med alder, fordi redusert muskelmasse faller sammen med redusert GFR.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.