Kreatinin (P/S Kreatinin)

​P/S-Kreatinin


Referanseområde

Kvinner  ≥ 15 år 45 – 90 µmol/L
Men ≥ 15 år 60 – 105 µmol/L

Barn:

Referanseområde barn
Navlestrengsblod​ ​ 46 - 86 µmol/L
​0-14 dager   ​27 - 81 µmol/L
15 dager-1 mnd   ​21 - 58 µmol/L
2-11 mnd   ​14 - 34 µmol/L
1 - 2 år   ​15 - 31 µmol/L
​ 3 - 4 år   ​23 - 37 µmol/L
​5 - 6 år   ​25 - 42 µmol/L
​7 - 8 år   ​30 - 48 µmol/L
​9 - 10 år   ​28 - 57 µmol/L
​11 - 12 år   ​37 - 63 µmol/L
​13 - 14 år   ​40 - 72 µmol/L


Indikasjoner

Vurdering av glomerulær filtrasjonshastighet (GFR).

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum eller Li-Heparin plasma. Kjøttrike måltider kan øke S-Kreatinin.

Tolking

(Se også kreatinin clearence.) Kreatinin blir dannet fra kreatinfosfat ved en i praksis irreversibel reaksjon, og med en hastighet som er nært korrelert til muskelmassen. Kreatinin er å oppfatte som et avfallsprodukt. Det fordeler seg i kroppens vannfase, blir fritt filtrert i glomeruli, og ikke reabsorbert. Men noe kreatinin, 10-20% av filtrert mengde, blir utskilt ved tubulær sekresjon (i proximale tubuli). Ved konstant muskelmasse og konstant kreatinin-inntak kunne man anta at S-Kreatinin ville variere inverst med GFR. Men hvis GFR blir redusert, vil hastigheten av tubulær sekresjon øke. Derfor stiger S-Kreatinin ikke vesentlig før den tubulære sekresjon er mettet ved 130-170 umol/L, svarende til at GFR er falt til 60-80 ml/min. Ved ytterligere fall i GFR stiger S-Kreatinin brattere. Høye verdier som ikke skyldes redusert GFR, kan forekomme ved rhabdomyolyse og pågående muskelatrofi. Lave verdier av S-Kreatinin sees ved inntrådt muskelatrofi.  Kun når produksjon og ekskresjon er i likevekt, vil S-Kreatinin reflektere GFR. Ved plutselig fall i GFR kan det ta flere dager før S-Kreatinin har stabilisert seg. Hos voksne er Referanseområde:t for S-Kreatinin uendret med alder, fordi redusert muskelmasse faller sammen med redusert GFR.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?