HELSENORGE

Kryoglobuliner

​S-Kryoglobuliner


Analyseres i Ålesund.

Referanseområde

Negativ. (Ingen utfelling av proteiner ved 4°C.)

Indikasjoner

Utredning av myelomatose, lymfatisk leukemi, lymfom, mononukleose, hepatitt parasittære sykdommer, Raynaud fenomen, ledd- og nyresykdommer. Kan være aktuell ved vanskelige utredninger.

Prøvetaking/prøvemateriale

10 mL blod, koaguleres, sentrifugeres og avpipetteres ved 37°C. Deretter henstand ved 4°C i ett døgn før avlesing.

Tolking

Det finnes tre typer kryoglobuliner: Type I monoklonal IgM, IgG eller IgA, type II polyklonalt IgG og monoklonalt IgM med antistoff aktivitet mot polyklonalt IgG, type III polyklonalt IgG og polyklonalt IgM med antistoff aktivitet mot IgG. 

Fann du det du leita etter?