LD (Laktat Dehydrogenase)

​P/S-LD  (Laktat Dehydrogenase)


Referanseområde

Voksne:      
< 70 år: 105 – 205 U/L
> 70 år: 115 – 255 U/L

Referanseområde for barn
​Alder​Gutter​Jenter
​0-11 mnd ​≤ 437 U/L ​≤ 437  U/L
​1-3 år ​≤ 337  U/L​≤ 337  U/L
​4-6 år  ​≤ 313  U/L​≤ 313  U/L
7-12 år ​≤ 306  U/L ​≤ 306  U/L
​13-17 år​ ≤ 303  U/L​ ≤ 270  U/L

Indikasjoner

Diagnostikk av hjerteinfarkt. Brukes også som støtte i diagnostikken av en rekke andre tilstander, se under Tolking:

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml hemolysefritt serum eller Li-Heparin plasma.

Tolking

LD katalyserer reaksjonen: pyruvat + NADH + H+ = laktat + NAD+. Enzymet finnes i cytoplasma i alle kroppens celler. LD består av fire polypeptidkjeder, som kan være av to typer: H og M. Slik fåes 5 isoenzymer: H4, H3M1, H2M2, H1M3 og M4, som benevnes h.h.v. LD-1, LD-2, LD-3, LD-4 og LD-5. Isoenzymene er ulikt fordelt i ulike vev: LD-1 og LD-2 er de dominerende isoenzymer i myokard, nyrer og erytrocytter. I lever og skjelettmuskulatur dominerer LD-4 og særlig LD-5. I de fleste andre organ, som lunger, milt, lymfeknuter og lymfocytter, dominerer LD-2, LD-3 og LD-4. Biologisk halveringstid i plasma er ulik for de ulike isoenzymer: for LD-1 er halveringstiden ca. 5 døgn, for LD-5 ca. 10 timer. Kun høye verdier har klinisk betydning, men total S-LD er en uspesifikk indikator på celleskade. Ved akutt myokardinfarkt sees begynnende økning av S-LD etter 8-12 timer, med maksimal verdi etter omkring 24-48 timer, og normalisering i løpet av 7-12 døgn etter smertedebut. Ved en rekke andre tilstander kan S-LD være økt: hemolytiske anemier, perniciøs anemi, myelogene leukemier, lungeemboli, hepatitt, leverstuvning, nyreinfarkt, maligne lidelser, hyperthyreose. Økning opp til to ganger utgangsverdi sees ved maksimalt muskelarbeide. Moderat økning forekommer i normale svangerskap.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics). 

Fann du det du leita etter?