LD (Laktat Dehydrogenase)

​P/S-LD  (Laktat Dehydrogenase)


Referanseområde

Voksne:      
< 70 år: 105 – 205 U/L
> 70 år: 115 – 255 U/L

Referanseområde for barn
​Alder​Gutter​Jenter
​0-11 mnd ​≤ 437 U/L ​≤ 437  U/L
​1-3 år ​≤ 337  U/L​≤ 337  U/L
​4-6 år  ​≤ 313  U/L​≤ 313  U/L
7-12 år ​≤ 306  U/L ​≤ 306  U/L
​13-17 år​ ≤ 303  U/L​ ≤ 270  U/L

Indikasjoner

Diagnostikk av hjerteinfarkt. Brukes også som støtte i diagnostikken av en rekke andre tilstander, se under Tolking:

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml hemolysefritt serum eller Li-Heparin plasma.

Tolking

LD katalyserer reaksjonen: pyruvat + NADH + H+ = laktat + NAD+. Enzymet finnes i cytoplasma i alle kroppens celler. LD består av fire polypeptidkjeder, som kan være av to typer: H og M. Slik fåes 5 isoenzymer: H4, H3M1, H2M2, H1M3 og M4, som benevnes h.h.v. LD-1, LD-2, LD-3, LD-4 og LD-5. Isoenzymene er ulikt fordelt i ulike vev: LD-1 og LD-2 er de dominerende isoenzymer i myokard, nyrer og erytrocytter. I lever og skjelettmuskulatur dominerer LD-4 og særlig LD-5. I de fleste andre organ, som lunger, milt, lymfeknuter og lymfocytter, dominerer LD-2, LD-3 og LD-4. Biologisk halveringstid i plasma er ulik for de ulike isoenzymer: for LD-1 er halveringstiden ca. 5 døgn, for LD-5 ca. 10 timer. Kun høye verdier har klinisk betydning, men total S-LD er en uspesifikk indikator på celleskade. Ved akutt myokardinfarkt sees begynnende økning av S-LD etter 8-12 timer, med maksimal verdi etter omkring 24-48 timer, og normalisering i løpet av 7-12 døgn etter smertedebut. Ved en rekke andre tilstander kan S-LD være økt: hemolytiske anemier, perniciøs anemi, myelogene leukemier, lungeemboli, hepatitt, leverstuvning, nyreinfarkt, maligne lidelser, hyperthyreose. Økning opp til to ganger utgangsverdi sees ved maksimalt muskelarbeide. Moderat økning forekommer i normale svangerskap.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics). 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.