LDL-Kolesterol

​P/S-LDL-Kolesterol


(se P/S-Kolesterol-total for en samlet vurdering)
 

Referanseområde

Referanseområdet har liten praktisk interesse. (Se praktiske råd under tolking)

Indikasjoner

Vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-/kar sykdom. Kontroll av kjent hyperkolesterolemi. Kontroll av pasienter med arteriosklerotisk hjerte-/kar sykdom.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum eller Li-Heparin plasma. Prøve bør ikke taes ved pågående akutt sykdom, fordi P/S-Kolesterol da kan være lavere enn vanlig, se nedenfor.

Tolking

Svaret må vurderes ut fra det samlede ”kolesterolbilde”. Svarene må også  sammenholdes med andre laboratorie- og kliniske faktorer.
 
Anbefalte LDL-kolesterol verdier:
 
Friske personer (0-1 risikofaktorer) <4,1 mmol/L
Friske personer (2+  risikofaktorer) <3,4 mmol/L
Pasienter med kjent arteriosklerotisk sykdom <2,6 mmol/L
 
LDL-Kolesterol er et mål for konsetrasjonen av LDL-partikler. LDL er sluttproduktet etter nedbrytingen av de triglyseridrike VLDL-partiklene. LDL-partiklene inneholder 25% protein, 25% fosfolipid, 10% triglycerid og 45 % kolesterol. Apolipoprotein B-100 er det typiske innpakkingsprotein. LDL-partiklene taes opp av mange typer celler via reseptorer på disse. De tas opp i leveren bl.a for dannelse av gallesyrer, i binyrer, og ovarier og testikler for dannelse av steroidhormoner. LDL-partiklene taes også opp av makrofager som finnes i karveggene. Dette kan føre til arteriosklerose. LDL er en viktig og uavhengig faktor i dannelse av arteriosklerose. Vi bestemmer LDL-kolesterol ved direkte måling.
 
 
Lit.: Executive summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001;285:2486-97.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?