Leukocytter differensialtelling

​B-Leukocytter differensialtelling


Referanseområde

​Leukocytter ​≥ 18 år​3,9 -  9,5 x 109/L
​Neutrofile ​1,5 – 5,7​x 109/L
​Lymfocytter​1,3 – 3,4​​x 109/L
​Monocytter​0,31-0,92​x 109/L
Eosinofile​​ ≤ 0,4​x 109/L
​Basofile​≤ 0,1​​x 109/L


Indikasjoner

Utredning av anemier. Mistanke om leukemi. Mistanke om pseudotrombocytopeni. Tilstander med benmargshemning (f. eks. ved bruk av cytostatika). Kan være til hjelp ved utredning av infeksjoner.

Prøvetaking/prøvemateriale

ETDA-blod. Prøven er holdbar i 48 timer i romtemperatur. Prøven bør helst oppbevares kjølig, men ikke ved temperatur lavere enn + 4°.

Tolking

Maskinell differensialtelling av leukocytter rapporteres via datasystemet. Melding om umodne granulocytter (stavkjernede granulocytter og metamyelocytter) kommenteres med ”venstreforskyvning”. Ved mistanke om mer alvorlige forandringer i blodbildet, vil svaret på maskinell differensialtelling holdes tilbake til prøven er kontrollert i mikroskop. Dette vil forsinke svaret noe. Har pasienten kjent blodsykdom, er det viktig at laboratoriet får opplysninger om dette, slik at unødvendig miroskopisk kontroll kan unngås.  

Fann du det du leita etter?