Leukocytter (Strimmel)

​U-Leukocytter (Strimmel)


Referanseområde

Negativ. 

Indikasjoner

Mistanke om urinvegsinfeksjon.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 ml urin. Analysen bør utføres innen 4 timer etter prøvetaking.

Tolking

Testen påviser esteraseaktivitet i granulocytter. Positiv test sees ved U-Leukocytter over ca. 10 x 106/L. Vanlig forekommende bakterier, trichomonas og erytrocytter reagerer ikke med testfeltet. Ascorbinsyre og ketonlegemer påvirker ikke testresultatet. 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.