HELSENORGE

Litium

​S-Litium


Analyseres i Ålesund, Molde og Volda

Terapeutisk område

0.5 - 1.0 mmol/L.

Toksisk grense

> 1.5 mmol/L.

Indikasjoner

Terapikontroll og intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. For vurdering av svar i relasjon til terapeutisk område, må prøven taes slik at bunn-konsentrasjonen blir målt (nøyaktig 12 timer (+/- 30 minutter) etter kveldsdose og rett før morgen-dose), og i likevekttilstand (2-5 døgn etter siste dosejustering).

Tolking

Grunnstoffet litium brukes til forebyggende behandling av maniske og depressive faser i manisk-depressiv psykose, og terapeutisk ved maniske tilstander. De to preparatene på det norske markedet (Litarex og Lithionit) er "sustained release" preparater med maksimal konsentrasjon i plasma 3-4 timer etter inntak og fullstendig absorpsjon i løpet av 4-6 timer. Litium fordeler seg i kroppens vannfase (raskt ekstracellulært, langsommere intracellulært) og utskilles via nyrene. Ved normal nyrefunksjon er halveringstiden 7-20 timer. Ekskresjon av litium reduseres ved hypovolemi (natrium-mangel). Det er relativt store inter-individuelle forskjeller i terapeutisk nivå. Ved konsentrasjoner over 1.6 mmol/L sees hyppig intoksikasjonssymptomer som kraftig tremor, trøtthet, unormalt søvnbehov, muskelslapphet, ataksi, talevansker, svimmelhet, synsforstyrrelser, kvalme, brekninger, vedvarende diare, tørste og polyuri.

Analysemetode

Cobas c702 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?