Methemoglobin

​B-Methemoglobin


Se også Oksygenstatus/Oksymetri

Referanseområde

< 1%
 
Lit. Beutler E et al. Methemoglobinemia and sulfhemoglobinemia. Williams WJ et al. Hematology, 4th ed. New York: McGraw-Hill 1990: 743.

Indikasjoner

  • Uklar cyanose
  • Overvåking av terapi med Dapson
  • Toksisk methemoglobinemi pga. oksideringsmidler, klorater, nitro-forbindelser, etc.
  • Mistanke om hemoglobin M-sykdom
  • Mistanke om hereditær methemoglobinemi, f.eks. Cytochrom B5-reduktase-mangel

Prøvetaking/prøvemateriale

Arterialisert kapillarblod eller venøst blod

Tolking

Methemoglobin er et hemoglobinderivat der to-verdig jern ble erstattet med tre-verdig-jern pga. oxsidasjon. Denne hemoglobinformen er veldig stabilt og kan ikke lenger binde, transportere eller frigjøre oksygen. I tillegg øker methemoglobin affiniteten til oksygen av resterende hemoglobin ved å forskyve oksygen dissosiasjonskurven til venstre. I cellene reduseres methemoglobin til hemoglobin med hjelp av enzymet cytochrom-B5-reduktase. Derfor foreligger <1% av det sirkulerende hemoglobinet som methemoglobin.
Symptomer ved methemoglobinemi er cyanose (>10% Met-Hb) og pustevansker, hodepine, hjertebank, svimmelhet (>20% Met-Hb). Ved Met-Hb >30-40% kan det ses i tillegg symptomer av oksygenmangel, særlig i hjernen. Verdier mellom 60 og 80% anses som dødelig.

Metode

Siemens tonometriRAPIDPoint 500,  Molde: I tillegg Oksimetri ved 128 bølgelengder, Radiometer ABL 800 Flex 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.