Myoglobin

​S-Myoglobin


Analyseres i Ålesund.

Referanseområde

<70 µg/L

Indikasjoner

Skade av tverrstripet muskulatur (skjelett og hjerte).

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum.

Tolking

Myoglobin øker blant annet ved rabdomyolyse, nyresvikt, alvorlige myositter og omfattende traumer. Myoglobin viser en rask kinetikk. Ved rabdomyolyse kan derfor en utvikling av akutt nyresvikt raskere forutses enn ved bruk av CK. En monitorering av serum myoglobin gjenspeiler bedre sykdommens aktivitet og den terapeutiske effisiensen.

Analysemetode

BN ProSpec

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.