HELSENORGE

Nitrit (Strimmel)

​U-Nitrit  (Strimmel)


Referanseområde

Negativ.

Indikasjoner

Mistanke om urinvegsinfeksjon.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 mL urin, helst morgenurin (minst 6 timer siden forrige vannlating). Analysen bør utføres innen 4 timer etter Prøvetaking/prøvemateriale:

Tolking

Normalt inneholder ikke urin påvisbare konsentrasjoner av nitrit. Positiv test sees ved U-Nitrit over ca. 11 mol/L, og tyder på urinvegsinfeksjon. De fleste urinvegspatogene bakterier reduserer nitrat til nitrit. Unntak finnes, f.eks. Enterococcus faecalis. Ved analyse av den første morgenurin har testen en sensitivitet på 0.8-0.9 for påvisning av urinvegsinfeksjon. Hvis konsentrasjon av nitrat er lav (lite grønnsaker i kosten eller høy diurese), hvis urinen har stått kort tid i urinblæren og hvis antibiotikabehandling er påbegynt, vil testens sensitivitet bli lavere. Spesifisiteten er meget høy ved korrekt prøvebehandling, henimot 1.0, men lavere hvis prøven blir stående for lenge før analyse. Inntak av store mengder C-vitamin kan gi falsk negativt resultat.

Fann du det du leita etter?