HELSENORGE

Oksygenstatus / Oksymetri

​B-Oksygenstatus/Oksymetri


Referanseområde

pO2: 11.0 - 14.0 kPa
O2-metning: 95 – 98 %
O2-Hb: 94 – 98 %
Met-Hb: ≤ 1,0 %
CO-Hb: ≤ 3,0 %

Indikasjoner

Alvorlige tilstander der det er tale om svikt i blodets og/eller vevenes oksygen-tilførsel. Oftest i tillegg til syre/base status undersøkelser (se dette). Kullos-forgiftning, methemoglobinemi som følge av forgiftninger eller sjeldne medfødte enzymdefekter.

Prøvetaking/prøvemateriale

Generelt anaerobe betingelser som for Syre/base status. Heparinblod. Prøven må undersøkes innen 2 timer. 

Tolking

COHb og MetHb kan tolkes direkte ut fra indikasjonen. CO-Hb verdier er høyere hos røykere.
O2-Hb og O2-metning forteller om lungenes oksygenerings-evne, om shunting av blod fra det lille til det store kretsløp, om virkningene av O2-behandling og respirator-behandling samt transfusjoner, spesielt av blodlegemer. O2-metningen er forholdet mellom oksygenert Hb og Hb som kan oksygeneres (O2-Hb + HHb). Derimot er O2-Hb (oksyhemoglobinfraksjon) forholdet mellom oksygenert Hb og total-Hb (alle Hb-fraksjoner, inkludert dyshemoglobiner som ikke kan oksygeneres).

Analysemetode

Absorbsjonsfotometri ved flere bølgelengder. RAPIDPoint 500 (Siemens),  Molde: Oksimetri ved 128 bølgelengder, Radiometer ABL 800 Flex

Fann du det du leita etter?