Orosomukoid

​S-Orosomukoid


Referanseområde

Kvinner <50 år:  0,45 – 1,08 g/L
Kvinner ≥50 år:  0,54 – 1,17 g/L
Menn:                0,54 – 1,17 g/L

Indikasjoner

Akuttfaseprotein, undersøkelse av betennelsestilstander. Supplement til CRP. Regional enteritt.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum.

Tolking

Orosomukoid er et akuttfaseprotein og bør vurderes sammen med CRP, fibrinogen og haptoglobin. Det binder legemidler, spesielt hos barn og forandringer i orosomukoid kan virke inn på mengde fritt aktivt medikament.

Analysemetode

BN ProSpec

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.