Osmolalitet (P/S-Osmolalitet)

​P/S-Osmolalitet


Analyseres i Molde, Volda og Ålesund.

Referanseområde

289 - 310 mosmol/kg

Indikasjoner

  • Vurdering av hypo- og hypernatriemi
  • Forstyrrelser av vannmetabolisme ved f.eks. diabetes insipidus og primær polydipsi
  • Mistanke om intoksikasjoner med osmotisk aktive stoffer
  • Diagnostikk av pseudohyponatriemi (ved hyperproteinemi eller hyperlipidemi)

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum eller Li-Heparin plasma.

Tolking

Osmolaliteten er avhengig av konsentrasjonen til natrium-, klorid- og bikarbonationer samt glukose og urinstoff som oppnår osmotisk relevante konsentrasjoner ved diabetes mellitus hhv. nyresvikt.
Osmolaliteten i serum kan måles eller estimeres med hjelp av ligningen:
 
Osmber (mosmol/kg) = 1.86 x [Na+] + [Urinstoff] + [Glukose] + 9
 
Enheten til natrium-, urinstoff- og glukose-konsentrasjon er [mmol/L] 
 
Osmolalt gap er differansen mellom målt og beregnet osmolalitet og brukes ved mistanke om alkohol-assosierte intoksikasjoner (OG= Osmmålt-Osmber).
Osmolalt gap er forhøyet, hvis serum inneholder osmotisk aktive stoffer i høye konsentrasjoner som ligningen ikke tar hensyn til f.eks. metanol, ethylenglykol. Størrelsen av OG korrelerer med alvorlighetsgraden av forgiftningen. Ved etanol-konsentrasjon på 1 g/kg (1 ‰) øker osmolaliteten og dermed osmolalt gap med 29 mosmol/kg. Metanol påvirker osmolalt gap i størst grad, etterpå etanol, isopropanol og etylenglykol. Osmolalt gap kan også skyldes andre sykdommer som man må ta hensyn til ved utredning av alkohol-relaterte intoksikasjoner, f.eks. ketoazidose, laktatazidose, nyresvikt. Ved sistnevnte sykdommer er økningen av osmolalt gap som regel ikke signifikant. En osmolalt gap på ±10 mosmol/kg anses som normalt. Ved intoksikasjon med lavmolekylære forbindelser som metanol, etanol, isopropanol og etylenglykol er den målte S-Osmolalitet høy og osmotisk gap >10 mosmol/kg.
Pseudohyponatremi kjennetegnes av en normalt målt S-Osmolalitet og en kalkulert S-Osmolalitet som er minst 10 mosmol/kg lavere enn den målte.

Metode

Frysepunktdepresjon (Fiske Osmometer 210)  

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.