Paracetamol (Acetaminophen)

​S-Paracetamol (Acetaminophen)

Terapeutisk konsentrasjon

33 - 133 umol/L
Mulig toxisk : 992 - 1323 umol/L
Sannsynlig toxisk : > 1323 umol/L

Indikasjoner

Intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum.

Tolking

Paracetamol har sentral og perifer analgetisk effekt, og sentral antipyretisk effekt. Det brukes ved lette smerter og som febernedsettende middel. Inntil 10 g kan kjøpes uten resept. Paracetamol absorberes hurtig, med maksimal konsentrasjon i plasma 30-60 minutter etter peroralt inntak. Absorpsjonstiden er en del lengre ved intoksikasjoner. Halveringstiden i plasma er 1,5 - 2 timer. Omkring 80-90% av inntatt mengde paracetamol konjugeres til glukuronsyre og sulfat, og utskilles som sådan i urinen. Bare 3-10% oksyderes til et reaktivt epoksyd, som igjen omdannes ved hjelp av cystein og glutathion til en ufarlig metabolitt som utskilles i urinen. Hvis dette avgiftningssystemets kapasitet overskrides, reagerer epoksydet med vevsproteiner i lever, med cellenekrose som resultat.
 
Lenke til Nomogram

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics). 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.