Protein (P/S-Protein), total

​P/S-Protein, total


Referanseområde

≥ 18 år        Protein, total i plasma     64 – 79  g/L
                    Protein, total i serum      62 – 78  g/L
 
Barn:

Referanseområde for barn
​Alder​Gutter​Jenter
​0-29 d​41-63 g/L​42-62 g/L
​1-5 mnd​47-67 g/L ​44-66 g/L
​6-11 mnd​55-70 g/L ​56-79 g/L
​1-17 år​57-80 g/L ​57-80 g/L

Indikasjoner

Ingen gode. Kan kanskje være til en viss hjelp i vurdering av hydreringsgrad. Hjelpeparameter ved S-Elektroforese.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum eller Li-Heparin plasma.

Tolking

Høye verdier sees ved dehydrering og enkelte tilfeller av paraproteinemi. Lave verdier kan sees ved overhydrering, uttalt malnutrisjon, ved massiv proteinuri, proteintapende tarmlidelser og levercellesvikt.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?