Protein S, fritt

​P-Protein S, fritt (koagulasjonsanalyse faktor V beriket system ) totalt antigen, fritt antigen

Referanseområde

60 til 130 %. Bestemmelse av fritt Protein S ved aktivitetsmåling.

Indikasjoner

Spørsmål om Protein S mangel på grunn av venøs trombosetendens i slekten og/eller hos pasienten. Lungeemboli i ung alder.

Prøvetaking

1 ml citratplasma unngå langvarig stase. Sentrifugeres ved 2500 g i 15 min. og avpipetteres straks. Holdbart i 8 timer ved romtemperatur og i 1 mnd. ved -20 Gr. C.

Tolking

Protein S dannes i leveren. Ved "Protein S mangel"  kan Protein S aktiviteten og fritt Protein S antigen nivå være  for lavt mens totalt Protein S kan være for lavt, subnormalt eller normalt. Klinikken likner på bildet ved Protein C/antitrombin-mangel. Foruten arvelig mangel, kan Protein S være for lav bl. a. ved leversykdom, warfarinbehandling og ved betennelse  på grunn av øket C4b-bindende protein. Reduserte verdier av protein S sees ved graviditet og under østrogen-behandling. Protein S er et glykoprotein, MW 84 000. 40% fritt i plasma, resten bundet til komplementfaktoren C4b. Bare den frie delen er biologisk aktiv. Protein S er vitamin K avhengig, dannes i lever og endotelceller.

Virkning: Protein S øker affiniteten mellom Protein C og fosfolipid.

Medfødt proteinS mangel er nesten alltid heterozygot.

Det finnes flere forskjellige analyseprinsipper for bestemmelse av Protein S. Svarene utgies enten i U(nits) eller i mg/l.

 

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.