Revmatoid faktor

​S-RF, revmatoid faktor


Se også S-Anti-CCP
 
Ulike metoder I Molde og Ålesund.

Ålesund

Referanseområde

<14 IU/mL

Indikasjoner

Kan være til en viss hjelp i differensialdiagnostikk og prognose hos pasienter med artritt.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum. Kan oppbevares ved 4°C inntil 8 døgn.

Tolking

Revmatoide faktorer er antistoff mot Fc-fragmentet til IgG. Revmatoide faktorer kan være av type IgG, IgA eller IgM. Testen er en tubidimetrisk test som påviser først og fremst revmatoide faktorer av type IgM. Positiv test sees hos omkring 80% av pasienter med revmatoid artritt, hos minst 50% av pasienter med primært Sjøgren syndrom og hos omkring 20% av pasienter med lupus erythematosus disseminatus. Det presiseres at en positiv test ikke bekrefter revmatoid artritt og omvendt en negativ test ikke utelukker revmatoid artritt. Positiv test kan ellers forekomme ved en rekke ulike tilstander som bl.a. primær biliær cirrose, infeksjon med varicella-zoster virus, infektiøs mononukleose, cytomegalovirus infeksjon, mycoplasma pneumoniae infeksjon, tuberkulose, sarkoidose, hepatitt, sub-akutt bakteriell endokarditt, syfilis og malaria.
Revmatoide faktorer inngår i ACR-/EULAR-klassifikasjonskriteriene av revmatoid artritt og gjenspeiler sykdommens aktivitet.
Positiv RF-test med samtidig positiv anti-CCP øker spesifisiteten ved diagnostikk av revmatoid artritt til nesten 100%.

Analysemetode

Cobas c702

 
Molde

Referanseområde

<24 IU/mL

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum. Kan oppbevares ved 4°C inntil 3 døgn.

Tolking

Testen er en latex-agglutineringstest for påvisning av rheumatoide faktorer, som er antistoff mot Fc-fragmentet til IgG. Rheumatoide faktorer kan være av type IgG, IgA eller IgM. Vår test kan bare påvise rheumatoide faktorer av type IgM. Positiv test sees hos omkring 80% av pasienter med rheumatoid arthritt, hos  minst 50% av pasienter med primært Sjøgren syndrom, hos omkring 20% av pasienter med lupus erythematosus disseminatus. Positiv test kan ellers forekomme ved en rekke ulike tilstander som bl.a. primær biliær cirrose, infeksjon med varicella-zoster virus, infektiøs mononukleose, cytomegalovirus infeksjon, mycoplasma pneumoniae infeksjon, tuberkulose, sarkoidose, hepatitt, sub-akutt bakteriell endokarditt, syfilis og malaria.

Analysemetode

BN ProSpec

Fann du det du leita etter?