S-100B (S100A1B og S100BB)

S-100B (S100A1B og S100BB)


Analyseres i Kristiansund og Molde. Kan ikke sendes.

Referanseområde

<0,10µg/L

Indikasjoner

Markøren anbefales brukt som alternativ til CT caput ved utredning av lettere hodeskader (T. Sundstrøm et al.: Skandinaviske retningslinjer for akutt håndtering av voksne pasienter med minimal, lett eller moderat hodeskade. Tidsskr. Nor. Legeforen. 2013;133.). Kan eventuelt benyttes som en selektiv CNS-markør ved multitraumer, til vurdering av aktiviteten ved progredierende neurologiske sykdommer, eller etter resuscitering i forbindelse med hjertestans. Eventuelt som prognostisk markør ved malignt melanom.

Prøvetaking

min. 0,5 ml serum

Tolking

Detekterbare S100B-verdier i serum er uttrykk for skade av gliaceller i sentralnervesystemet og dysfunksjon av blod-hjernebarrieren. Økende verdier sees ved tiltagende omfang av skade eller sykdom. Høye verdier er også sett hos pasienter med malignt melanom uten skade av sentralnervesystemet.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.