HELSENORGE

Salicylat

​S-Salicylat


Terapeutisk område

1.0-1.8 mmol/L som antiflogisticum.

Indikasjoner

Terapikontroll og intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

Acetylsalicylsyre har analgetisk, antipyretisk, antirheumatisk og tromboseprofylaktisk effekt (hemmer blodplatenes aggregeringsevne). Det brukes ved feber- og smertetilstander, ved rheumatoid arthritt og som forebyggende middel ved transitoriske ischemiske atakker (TIA) og ved enkelte tilfeller av koronarsykdom. Preparatene er ikke reseptbelagt. Acetylsalicylsyre absorberes hurtig etter peroralt inntak og hydrolyseres til salicylsyre og eddiksyre. Maksimal konsentrasjon av salicylat i plasma sees 30-60 minutter etter inntak, mens acetylsalicylsyre kun kan påvises i spormengder. Ved forgiftning øker absorpsjonstiden til 10-12 timer, og spaltning til salicylsyre forsinkes. Mellom 50 og 80% av salicylat i plasma er proteinbundet, prosenten faller med økende konsentrasjon. Noe salicylat utskilles uendret i urinen, men det meste blir først konjugert, hovedsaklig til glycin. Denne omdanning viser typisk metningskinetikk, slik at halveringstiden øker fra 4-5 timer ved konsentrasjoner under 0.07 mmol/L til 15-30 timer ved konsentrasjoner i antiflogistisk Terapeutisk område: Utskillelse av uendret salicylat kan økes vesentlig ved alkalisering av urinen. Forgiftning: S-Salicylat må vurderes i forhold til inntakstidspunkt. 6 timer etter inntak regnes S-Salicylat under 2.2 mmol/L hos voksne som lettere forgiftning (væskebehandling), 2.2 - 6.5 mmol/L som moderat til alvorlig forgiftning (behandles med forsert alkalisk diurese og diuretika) og over 6.5 som svær forgiftning (behandles med hemodialyse). Tilsvarende grenser for barn kan settes til under 1.8, 1.8 - 5 og over 5 mmol/L. Forstyrrelser i syre/base-balansen sees ofte. Respira-torisk alkalose inntrer først; ved økende forgiftning kan metabolsk acidose utvikles i tillegg. Barn utvikler metabolsk acidose ved lavere konsentrasjoner enn voksne. Det kan også tilstøte hypoglykemi, blødninger, hyperpyrexi, kramper, koma, oliguri, respirasjonssvikt, sirkulasjonssvikt.
 
Lenke til Nomogram

Fann du det du leita etter?