SR (Senkningsreaksjon)

​B-SR (Senkningsreaksjon)


Referanseområde

Kvinner:        
  0 – 15 år: 1 – 10 mm/t
15 – 50 år: 1 – 21 mm/t
     > 50 år: 1 – 28 mm/t 
          
Menn:          
  0 – 15 år: 1 – 10 mm/t
15 – 50 år: 1 – 13 mm/t
     > 50 år: 1 – 19 mm/t  

Indikasjoner

Påvisning og kontroll av inflammatoriske tilstander. Mye brukt som generell sykdomsindikator.

Prøvetaking/prøvemateriale

4 deler blod blandes med 1 del isoton natriumcitratløsning. Vi anbefaler direkte innsugning i vakuumrør som er beregnet til oppsetting av SR ("Seditainer"). Analysen bør utføres innen 3 timer. Er prøven tatt med "Seditainer", kan korrekt resultat ventes for verdier mindre enn 31 mm/time, selv ved henstand inntil 24 timer i 4°C. Dette forutsetter temperering og blanding før oppsetting. Henstand i romtemperatur kan ikke anbefales i noe tilfelle.

Tolking

Erytrocyttenes sedimentasjonshastighet avhenger av graden av "pengerulledannelse", som korrelerer positivt med konsentrasjonen av fibrinogen og immunglobuliner og negativt med B-EPK. Verdier mellom 0 og 1 mm/t tyder på polycytemi  eller teknisk feil. Verdier mellom 2 og 29 mm/t kan være normalt, men utelukker ikke alvorlig sykdom. Verdier mellom 30 og 69 mm/t er patologisk, men ikke nødvendigvis tegn på alvorlig sykdom; S-Elektroforese kan utføres hvis man har mistanke om lymfoproliferativ sykdom. Verdier over 70 mm/t tyder på alvorlig sykdom, særlig hvis pasienten ikke har feber; kan sees ved bl.a. kollagene lidelser og cancersykdommer. Normalisering av B-SR ved pågående inflammatorisk lidelse tyder på økt forbruk av fibrinogen (koagulasjon og/eller fibrinolyse). Tilførsel av dextran ("Macrodex") kan øke B-SR.  

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.