HELSENORGE

Teofyllin

S-Teofyllin


Analyseres i Molde og Ålesund

Terapeutisk område

55 - 110 umol/L (som bronkodilaterende middel).

Indikasjoner

Terapikontroll og intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. For vurdering av svar i relasjon til terapeutisk område, bør prøven taes slik at toppkonsentrasjon blir målt (1-6 timer etter siste dose, preparatavhengig!) og i likevektstilstand (oftest 1-3 døgn, men hos enkelte pasienter inntil 12 døgn, etter start av peroral behandling).

Tolking

Teofyllin er et xantinderivat. Det blir hovedsaklig brukt som et bronkodilaterende middel i behandling av obstruktive lungesykdommer. Korrelasjon mellom dose og effekt er dårlig pga. store interindividuelle forskjeller i farmakokinetikk. Distribusjonsvolumet er mellom 0.3 og 0.7 l/kg og halveringstiden mellom 4 og 16 timer hos voksne, friske, ikke-røykende individer. Røyking forkorter halveringstiden, og en rekke patologiske tilstander, f.eks. hjertesvikt, kan forlenge halveringstiden, som kan være opp til 60 timer. Barn har helt spesiell farmakokinetikk. Den bronkodilaterende effekten øker proporsjonalt med logaritmen til serumkonsentrasjonen i området 28-110 mmol/L, med best effekt i området 55-110 mmol/L. Vurdering av toppkonsentrasjon gir best styring av behandling. Måling av bunnkonsentrasjon (rett før neste dose) gir vanligvis lite tilleggsinformasjon. Risiko for bivirkninger og alvorlig forgiftning øker med økende konsentrasjon over 110 mmol/L. Lettere bivirkninger, f.eks. kvalme, kan forekomme ved konsentrasjoner i Terapeutisk område.

Analysemetode

ECLIA, Cobas c702 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?