Thyroxin, fritt (Fritt T4, FT4)

​P/S-Thyroxin, fritt (Fritt T4, FT4)


Referanseområde

12,0 – 22,0 pmol/L

Barn: 
1-6 dager: 11,0 – 32,0 pmol/L
6 dager-2 mnd.: 11,5 – 28,3 pmol/L
3 - 12 mnd.: 11,9 – 25,6 pmol/L
1 - 5 år: 12,3 – 22,8 pmol/L
6 - 10 år: 12,5 – 21,5 pmol/L
11 - 20 år: 12,6 – 21,0 pmol/L
 
Referanseintervall for gravide:
 
Første trimester       12,1 – 19,6  pmol/L
Andre trimester        9,6 – 17,0   pmol/L
Tredje trimester       8,4 – 15,6   pmol/L

Indikasjoner      

  • Mistanke om hyperthyreose
  • Mistanke om latent hyperthyreose
  • Deteksjon av hypothyreose under amiodaronterapi

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum eller Li-Heparin plasma. Hos pasienter som tar tyroxin bør prøven tas medisinfastende.

Tolking

Se under omtalen av S-TSH.
Høye verdier:
primær hyperthyreose, veldig sjelden: sekundær hyperthyreose, medikamenter.

Lave verdier:
Hypothyreose (primær/sekundær) 

Analysemetode

ECLIA, Cobas e601 og e801(Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?