HELSENORGE

TIBC

​S-TIBC

Referanseområde

                      Menn        Kvinner
1-30 d           17-42        17-42       µmol/L
1-6 mnd        21-58       16-56       µmol/L
6-12 mnd      32-69       25-65       µmol/L
1-4 år             37-68       33-68       µmol/L
4-7 år             32-70       29-63       µmol/L
7-10 år           33-66       30-60       µmol/L
10-13 år         31-64       35-69       µmol/L
13-16 år         35-68       30-64       µmol/L
16-18 år         31-63       35-67       µmol/L
≥ 18 år            49-83       49-83       µmol/L
  

Indikasjoner

Utredning av anemi, mistanke om hemokromatose, kontroll ved behandling av jernmangel og ved hemokromatose. Inntak av overdose med jerntabletter. Bestemmes sammen med S-Jern. Ved diagnostikk av jernmangel er S-Ferritin en bedre prøve.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. Pasienten bør være fastende, S-Jern stiger etter fødeinntak.

Tolking

Total Jernbindingskapasiteten (TIBC) kan beregnes ut fra S-Transferrinkonsentrasjon: S-TIBC [µmol/L]= S-Transferrin [g/L] * 25,1.
Vurderes sammen med S-Jern. Transferrinmetning (%) = 100 x (S-Jern [µmol/L] : S-TIBC [µmol/L]). TIBC er forhøyt ved bruk av P-pille.

Analysemetode

Transferrin måles ved ECLIA, Cobas c702 og c501(Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?