HELSENORGE

Tobramycin

​S-Tobramycin


Terapeutisk område*

Dosering 1 gang daglig: 
0-prøve: < 0,5 mg/L
8-timers-prøve : 1,5 – 4,0 mg/L
      
Dosering 3 ganger daglig:
0-prøve: < 2,0  mg/L
1-timers-prøve : 6,0 – 12,0 mg/L

*Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus, Helsedirektoratet, 2021.
Administrering og monitorering av aminoglykosider. Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), 2021.

Indikasjoner

Overvåking av serum-konsentrasjon under tobramycinterapi.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum (glass uten gel).
Holdbar 3 dager ved 2 til 8 ºC. Holdbar 4 uker ved -20 ºC. Sendes frosset.

Tolking

Tobramycin er et aminoglykosid-antibiotikum som brukes ved behandling av bl.a. alvorlige infeksjoner med pseudomonas. Den toksiske effekten baserer seg på blokkering av den ribosomale proteinsyntesen. Terapeutiske og toksiske konsentrasjoner varierer individuelt. Tobramycin elimineres først og fremst renalt.

Analysemetode

Cobas c702 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?