Tobramycin

​S-Tobramycin


Terapeutisk område

Dosering 1 gang daglig: 
0-prøve: < 0,5 mg/L
8-timers-prøve : 1,5 – 4,0 mg/L
      
Dosering 3 ganger daglig:
0-prøve: < 2,0  mg/L
1-timers-prøve : 6,0 – 12,0 mg/L
 
*Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus, Helsedirektoratet, 2013.

Indikasjoner

Overvåking av serum-konsentrasjon under tobramycinterapi

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum (glass uten gel), se også ovenfor.

Tolking

Tobramycin er et aminoglykosid-antibiotikum som brukes ved behandling av bl.a. alvorlige infeksjoner med pseudomonas. Den toksiske effekten baserer seg på blokkering av den ribosomale proteinsyntesen. Terapeutiske og toksiske konsentrasjoner varierer individuelt. Tobramycin elimineres først og fremst renalt.

Analysemetode

Cobas c702 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?