Triglycerider

​P/S-Triglycerider


Referanseområde

Voksne 
≥ 18 år: 0,45 – 2,60  mmol/L (gjelder blodprøver tatt fastende)
                                  
Barn     
<1år: 0,59-2,63 mmol/L
1-17 år: 0,43 – 2,75  mmol/L

Indikasjoner

Utredning av hyperlipoproteinemi, spesielt ved kjent hyperkolesterolemi der man overveier å gi behandling. Utredning ved residiverende pancreatitter. 

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum eller Li-Heparin plasma. For screening av lipidprofil  kan prøven tas ikke-fastende. Noen situasjoner krever derimot fastende blodprøvetaking, for eksempel start av planlagt terapi med medikamenter som kan medføre alvorlig hypertriglyceridemi, oppfølging av pankreatitt utløst av hypertriglyceridemi og triclycerider >5 mmol/L.

Tolking

Se også Kolesterol. Høye verdier sees ved noen primære hyperlipoproteinemier, som f.eks. familiær hypertriglyceridemi og familiær kombinert hyperlipemi, og ved de sjeldne tilstandene familiær lipoprotein lipase-mangel og familiær apolipoprotein CII mangel. Særlig ved de to sist nevnte tilstander er pancreatitt vanlig, og Triglycerider bør holdes under ca. 11 mmol/L for å unngå residiverende pancreatitter. Høye verdier sees også ved sekundære hyperlipoproteinemier som ved diabetes mellitus, hypothyreose, nefrotisk syndrom, nyresvikt, pancreas- og leverlidelser, og ved alkoholmisbruk.

Analysemetode

Cobas c702 og c501(Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?