Trombocytter

​B-Trombocytter

(TPK, Trombocytt partikkel-konsentrasjon, trombocytter, PLT) 
 

Referanseområde

145 – 390 x 109/L              

Indikasjoner

Utredning av blødningstilstander. Utredning av myeloproliferative tilstander. Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). Kontroll ved cytostatikabehandling.

Prøvetaking/prøvemateriale

EDTA-blod.

Tolking

Trombocytose, med verdier i området 450 - 1000 x 109/L, kan forekomme etter traumer, etter splenektomi, ved noen tilfeller av jernmangel, og ved kroniske inflammasjoner. Trombocytemi, med verdier i området 1000-1500 x 109/L, kalles den økning i B-TPK som kan forekomme som ledd i myeloproliferative syndromer, f.eks. primær polycytemi, kronisk myelogen leukemi og essensiell trombocytemi. Trombocytopeni kan skyldes: Redusert produksjon, som ved aplastisk anemi, akutt leukemi, myelomatose, cytostatikabehandling, toksisk beinmargsdepresjon. Redusert trombocyttlevetid, som ved idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP), lupus erythematosus disseminatus, trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) og DIC. Endret fordeling av trombocyttene, som ved splenomegali. Ved normal trombocyttfunksjon er det liten fare for blødning hvis Trombocytter er over 50 x 109/L. Feilkilder: Falsk for lave verdier måles ved in vitro trombocyttaggregering (som regel forårsaket av antistoffer aktive i nærvær av EDTA). Denne pseudotrombocytopeni bør mistenkes hvis det er misforhold mellom Trombocytter og blødningstendens, og kan avsløres ved å granske et blodutstryk.

Fann du det du leita etter?