Urat (DU-Urat Urinsyre)

​DU-Urat (urinsyre)


Referanseområde

Voksne: 1,5 – 4,4 mmol/d, kostavhengig.
 
Barn:

​Alder​Verdi​Enhet
​0-30 d359-2644​mmol/mol kreatinin​
1-5 mnd​​359-2644​mmol/mol kreatinin
​6 mnd-4 år​185-1134​mmol/mol kreatinin
​5-17 år​199-1034​mmol/mol kreatinin

Indikasjoner

Ingen opplagte. Kan i noen tilfelle bidra til klarlegging av årsak til hypo- og hyperurikemi.

Prøvetaking/prøvemateriale

Døgnurin hos voksne: samles på 2 l plastflasker tilsatt 10 ml NaOH (1M NaOH). Flaskene utleveres på laboratoriet. Døgnurinmengden måles og oppgis på rekvisisjonen. Vi ønsker tilsendt 20 ml godt blandet døgnurin. For barn (<18 år) anbefales spoturin.

Tolking

Høye verdier sees ved økt produksjon av urat, og ved redusert reabsorpsjon av urat i proximale tubuli som ved Wilsons sykdom og Fanconi-syndrom. Lave verdier sees typisk ved xantinuri (mangel på xantin oksydase som katalyserer omdanning av xantin til urat) og ved behandling med allopurinol (hemmer av xantin oksydase).

Analysemetode

ECLIA, Cobas c501 og c702 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?