Urat (Urinsyre)

​P/S Urat (Urinsyre)


Referanseområde

Kvinner 
18-49 år   155-350 µmol/L
   >50 år   155-400 µmol/L
        
Menn 
>18 år   230-480 µmol/L
 
Barn

​Gutt​Jente
0-30 d​​71 – 230​59 – 271​μmol/L
​1-11 mnd​71 – 330​65 – 319​μmol/L
​1-3 år​124 – 330​106 – 295​μmol/L
​4-6 år​106 – 325​118 – 301​μmol/L
​7-9 år​106 – 319​106 – 325​μmol/L
​10-12 år​130 – 342​148 – 348​μmol/L
​13-15 år​183 – 413​130 – 378​μmol/L
​16-17 år​124 – 448​142 – 389​μmol/L

Indikasjoner

Mistanke om urinsyregikt. Kontroll av S-Urat ved cytostatikabehandling.


Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum eller Li-Heparin plasma. Dersom pasienten behandles med rasburikase (Fasturtec®) må laboratoriet informeres om det før prøvetaking.

Tolking

Urinsyre er sluttproduktet fra metabolismen av purinbasene adenin og guanin. Purinbasene blir i ulike reaksjoner omdannet til xantin, som oksyderes til urinsyre. Xantin oksydase katalyserer denne siste reaksjonen. I plasma forekommer urinsyre som urat, med løslighetsgrense omkring 350 μmol/L. Trolig danner urat lett dissosierbare komplekser med plasmaproteiner, noe som kan forklare at urat ikke feller ut som natriumurat allerede ved konsentrasjoner innenfor Referanseområde:t. Sannsynlighet for utvikling av urinsyregikt er for menn oppgitt til omkring: 2% ved S-Urat <410 umol/L, 17% ved 420-470 umol/L, 25% ved 480 - 530 umol/L og 90% ved S-Urat >540 umol/L.
Høye verdier sees ved: Økt produksjon: høyt inntak av puriner, økt purinsyntese (noen tilfeller av primær urinsyregikt), økt nukleinsyremetabolisme (psoriasis, myeloproliferative sykdommer, sekundær polycytemi, carcinomatose, kronisk hemolytisk anemi, cytostatikabehandling). Redusert utskillelse i nyrene: kronisk nyresvikt, legemidler (thiazider, salicylat i lave doser), blyforgiftning, ketoacidose, lactacidose, hyperparathyreoidisme.
Lave verdier sees ved: Redusert produksjon:
xantinuri (mangel på xantin oksydase), behandling med allopurinol (hemmer xantin oksydase), alvorlig leverskade.
Økt utskillelse i nyrene: Wilsons sykdom, Fanconi-syndrom. Lave verdier kan også sees ved ulcerøs kolitt.

Fann du det du leita etter?