HELSENORGE

Vancomycin

​P/S-Vancomycin


Analyseres i Ålesund.

Terapeutisk område

15 - 20 mg/L    (bunnkonsentrasjon)

Indikasjoner

Kontroll av medikasjon.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

Vancomycin er et tricyklisk antibiotikum og tilhører glycopeptid-familien. Vancomycin gis ved påvist infeksjon med grampositive bakterier hvor det er resistens mot andre antibiotika (stafylokokker og enterokokker). Metabolisering av vancomycin er ikke kjent, over 90% av vancomycin-mengden blir eliminert uendret renalt. Ved parenteral dosering er halveringstiden hos pasienter med normal nyrefunksjon 4-10 timer, hos barn 2-3 timer. Hos pasienter med nyresvikt kan konsentrasjonen stige til toksiske konsentrasjoner. Toksisk konsentrasjon er ikke sikkert fastlagt. Vanligvis ansees konsentrasjoner >40 mg/L som toksiske. Vancomycin-konsentrasjonen bestemmes som minimum konsentrasjon (0-prøve) umiddelbart før neste dosering. Vancomycin virker oto- og nefrotoksisk og bør kontrolleres særlig hos pasienter med redusert nyrefunksjon.

Analysemetode

Cobas c702 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?