Vancomycin

​P/S-Vancomycin


Analyseres i Ålesund.

Terapeutisk område

15 - 20 mg/L    (bunnkonsentrasjon)

Indikasjoner

Kontroll av medikasjon.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum.

Tolking

Vancomycin er et tricyklisk antibiotikum og tilhører glycopeptid-familien. Vancomycin gis ved påvist infeksjon med grampositive bakterier hvor det er resistens mot andre antibiotika (stafylokokker og enterokokker). Metabolisering av vancomycin er ikke kjent, over 90% av vancomycin-mengden blir eliminert uendret renalt. Ved parenteral dosering er halveringstiden hos pasienter med normal nyrefunksjon 4-10 timer, hos barn 2-3 timer. Hos pasienter med nyresvikt kan konsentrasjonen stige til toksiske konsentrasjoner. Toksisk konsentrasjon er ikke sikkert fastlagt. Vanligvis ansees konsentrasjoner >40 mg/L som toksiske. Vancomycin-konsentrasjonen bestemmes som minimum konsentrasjon (0-prøve) umiddelbart før neste dosering. Vancomycin virker oto- og nefrotoksisk og bør kontrolleres særlig hos pasienter med redusert nyrefunksjon.

Analysemetode

ECLIA, Cobas c702 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.