Xantokromi

​Sp-Xantokromi


Se også  SP-Cerebrospinalvæske-undersøkelser

Referanseområde

Negativ

Indikasjoner

Mistanke om subarachnoidalblødning, der CT-undersøkelsen er negativ

Prøvetaking/prøvemateriale

2 ml spinalvæske. Prøven skal tas tidligst etter 12 timer etter begynnelsen av symptomer, slik at det er nok tid for konvertering av heme til bilirubin. Dette for å reduserte falsk negative resultater.
Lumbalpunksjon for Xantokromi-undersøkelse kan ikke gjentas pga. høy sannsynlighet for å generere et falskt positivt resultat da.

Tolking

Subarachnoidalblødning (SAB) er assosiert med høy mortalitet (50-60 %). Mortaliteten øker betydelig (opp til 80 %) ved re-blødning, dersom diagnosen ikke blir stilt korrekt. Xantokromi-undersøkelse brukes for å utrede om pasienten har hatt subarachnoidal-blødning.
Erytrocyttene lyserer innenfor 3-5 timer etter blødning og hemoglobin frigjøres (rød farge). Oxyhemoglobin metaboliseres til bilirubin. Metaboliseringen er tidsavhengig og signifikante konsentrasjoner kan detekteres spektrofotometrisk etter 9-15 timer.
Bilirubin dannes kun in vivo. Derfor er bilirubin den mest spesifike metaboliten for å skille mellom reell blødning og iblandet blod som skyldes traumatisk Prøvetaking/prøvemateriale: Tilstedeværelsen av bilirubin i spinalvæske tatt 6-12 timer etter ictus hos pasienter med mistenkt SAB er nesten diagnostisk.

NB! Analysen er kun indisert ved negativ CT-undersøkelse og mistanke om SAB.
Alle resultater rapporteres med individuell kommentar.  

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.