Medisinsk mikrobiologi

Avdelinga utfører laboratorieundersøkingar innan medisinsk mikrobiologi for sjukehusa og primærhelsetenesta i Møre og Romsdal. Vi har seksjonar i Molde og Ålesund.

Brukarhandbok

Legane ved laboratoriet kan kontaktes for rådgjeving på telefon 71122115.

Kliniske problemstillingar

Rekvisisjon - rettleiing for kliniske opplysingar

Oversikt over analyser, materiale og svartid

Bakteriologi
Genteknologi (PCR)
Infeksjonsimmunologi/Viruskvantitering

Prøvetakingsutstyr og transportmedier

Prøvetakingsutstyr og transportmedier,oversikt med bilder

Informasjon om prøvehåndtering

Informasjon om prøvehåndtering.

Instruksjonsvideo for prøvetaking av pasient ved mistanke om coronarsmitte. Sjå videoen her.
Videoen er meint for helsepersonell i kommunane som tek prøvar av mistenkte smiteberarar av covid-19.

Prøvar/isolat til referanseundersøkingar

Prøvar/isolat til referanseundersøkingar sendast til laboratorier med nasjonale referansefunksjonar i mikrobiologi. Dette er akkrediterte laboratorier eller laboratorier som er etablerte og anerkjente innan fagmiljøet.


Bestilling av prøvetakingsutstyr/rekvisisjonar

 

 


Vekeoversikt luftveisagens

Her finn du den ukentlige oversikten:

Ukeoversikt luftveisagens

Nyheiter/informasjonsskriv
Oppdatert informasjon om covid-19.

15-20 Nytt prøvetakingsutstyr for påvisning av SARS-cov-2 (Virus Preservation Medium, VPM)
14-20 SARS-CoV-2 testing av utenlandske arbeidere/sesongarbeidere
13-20 Antistotttesting for COVID-19 Epidemologisk kartlegging av annen luftveissykdom
12-20 Infeksjonsimmunologiske analyser i Møre og Romsdal samles ved mikrobiologi Molde
11-20 All mikrobiologisk diagnostikk tilgjengelig som normalt
10-20 Justering av testkriterier for samstemming mot FHI
09-20 Justering av kategorier for å øke antallet testede for SARS-cov-2
08-20 Justering av COVID-pasientkategori 6 og 7
07-20 Overgang til nye COVID-pasientkategorier samsvarende med FHI
06-20 Prioritering av pasienter for diagnostikk
05-20 Oppdatert informasjon SARS-CoV-2
04-20 Oppdatert informasjon vedrørende prøvetaking for SARS-COV-2
03-20 Innskrenking i PCR diagnostikk ved AMM på grunn av Coronavirusutbrudd
02-20 Coronavirus 2019-nCoV
01-20 Infeksjonsimmunologiske analyser i Møre og Romsdal samles ved mikrobiologi, Molde fra og med 24. februar 2020

04-19 Nedleggelse av analyse serum Helicobacter pylori IgG
03-19 Diagnostikk av Mycoplasma genitalium

02-19 Info til rekvirenter vedrørende endring av prøvetakingsutstyr eSwab
01-19 Råd om håndtering av ESBL produserende mikrober

03-18 To saker: Dyrkingsprøver ved bakteriell vaginose og Overgang til molekylærdiagnostikk for gastroenteritt - også for rekvirenter på Sunnmøre
02-18 Ny rekvisisjon til Avdeling for medisinsk mikrobiologi - Molde.pdf
01-18 Nytt prøvetakingsutstyr til undersøkelse mhp Chlamydia trachomatis/Neisseria gonore/Mycoplasma genitalium

03-17 Overgang til molekylærdiagnostikk (PCR) for tarmpatogene agens
12-17 Blodkultur - endring ved rekvirering i Ros
02-17 Ny analyse - Legionella PCR
01-17 Retningslinjer for bakteriologiske dyrkningsprøver for vagina/cervix

04-16 Ny transportordning for mikrobiologiprøver
03-16 Mononukleose - undersøkelser
02-16 Ny rekvisisjon Mikrobiologi Ålesund
Oversikt over prøver som kan sendast fredagar

01-16 Endring av prøvetakingsutstyr (03.03.2016)
09-16 Stans i postlevering laurdag - informasjon til eksterne rekvirentar (25.02.2016)
10-16 Stans i postlevering laurdag - informasjon til rekvirentar ved sjukehusa (25.02.2016)

04-15 Godkjenning for handtering av celler og vev (30.12.2015)
03-15 Nedlegging av infeksjonsimmunologi-analysar Molde (17.12.2015)
02-15 Ny rekvisisjon Mikrobiologi Molde
01-15 Tilbakemelding om avvik ved mottak av prøver

Urin-prøver: dyppekultur avviklast frå 01.11 (02.10.2014)
Endring i klamydiadiagnostikk Ålesund (01.10.2014)
EBV, CMV og Borrelia utførast av Seksjon Molde frå 01.10 (18.09.2014)
Merking av prøver til Avdeling for medisinsk mikrobiologi (30.06.2014)
Ny type uringlas (med borsyre) ved Seksjon Ålesund (04.07.2014) 
Ny type eswab (med blå topp, tynnare type), Molde (12.03.2014)
Mottak av prøver utanom ordinær opningstid, Molde (24.02.2014)
Avvikling av analyse Calprotectin i fæces (22.11.2013)
Nye analysar: Kvantitativ påvising (PCR) av Hepatitt B-virus, Hepatitt C-virus og Cytomegalovirus. (24.09.2013)
Nedlegging av KBR - analyse (komplementbindingsreaksjon) (27.08.2013)
Endra rekvirering i RoS - Lab.medisin Ålesund (01.08.2013)
Nytt prøvetakingsutstyr Fæcesprøver (14.06.2013)
Prøver som blir undersøkte for genital klamydia undersøkast også for gonoré (06.05.2013) 
Endring i serologisk kikhostediagnostikk (11.04.2013) 
Rekvirering av blodkultur i Ros - Lab.medisin Ålesund (2013)
Beredskapsvakt mikrobiologi seksjon Ålesund (2013)
Prøvetakingsutstyr til klamydiaundersøking (28.03.2012)
Klamydiaundersøking – gammalt prøvetakingsutstyr utgår frå 19. juni 2012
Nytt datasystem for serologiske prøver (NSL) (27.02.2012)
Rekvisisjon for bakteriologiske prøver - ny versjon (29.02.2012)  
Gratis prøvetakingsutstyr og ferdig frankerte konvoluttar (28.11.2011)


 

 

Prøvesvar/informasjon til pasientar

Kontakt legen din om du ønsker svar på prøver som er tatt. Avdelinga gir ikkje ut prøvesvar direkte til pasientar. Prøvesvar blir sendt til fastlegen din eller legen som har tatt prøva så snart det er ferdig.

Vanlege svartider:

  • Prøver frå øyre, nase, hals: Tre dagar
  • Prøver frå puss og sår: Tre dagar
  • Urinprøver: To til tre dagar
  • Avføringsprøver: Tre til fire dagar
  • Soppdyrking av neglar, hud og hår: Fire veker
  • Blodprøver HIV, Hepatitt, Borrelia, andre antistoff: Fire til fem dagar

 

Reservasjon mot bruk av innsamla biologisk materiale til forsking (Folkehelseinstituttet)

Kontakt oss


Avdeling for medisinsk mikrobiolog, Molde/Ålesund

Organisasjonskart for medisinsk mikrobiologi

Haustkonferansen i Molde 2016

25. - 26. oktober arrangerte avdeling for medisinsk mikrobiologi den nasjonale haustkonferansen i mikrobiologi.

 

 

 

Bioposten

Fann du det du leita etter?